Papers

Title Keywords Date submitted State
Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування громадських проектів краудфандинг, фінансування державних проектів, інноваційні форми фінансування 05.12.2023 - 17:09 In review
Фінансові ринки в умовах воєнного стану фінансові ринки, санкції, інвестори 05.12.2023 - 17:05 In review
Проблеми рейдерства в Україні: правові та організаційні засади протидії рейдерство, протидія, легалізація доходів, антирейдерські заходи, кіберзлочинці 05.12.2023 - 16:58 In review
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ КВП «КРАМАТОРСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА») фінансовий стан, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність 05.12.2023 - 15:59 In review
Університети України в умовах війни: стратегії розвитку заклади вищої освіти, Маріупольський деравний універитет релокований переміщення кадри здобувачі вищої освіти 05.12.2023 - 15:52 In review
Inconsistent process of democratization in Ukraine democracy, process of democratization, Ukraine 05.12.2023 - 15:42 In review
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ: ЗОБОВ’ЯЗАННЯ VS МОЖЛИВОСТІ Соціальна відповідальність, заклади вищої освіти, українська вища освіта 05.12.2023 - 15:31 In review
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА фінансовий стан, показники, поточне управління 05.12.2023 - 15:19 In review
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА витрати, комунальне підприємство, собівартість, ефективність, факторний аналіз, лізинг 05.12.2023 - 14:36 In review
USING TESTS ON THE MOODLE PLATFORM WHEN STUDYING ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION the Moodle platform, , Online tests, , distance learning 05.12.2023 - 09:36 In review
Структура освітньо-професійного потенціалу розвитку промисловості industrial economics, economics, education 05.12.2023 - 00:13 In review
ОСНОВНІ ДОМІНАНТНІ РИСИ ЮНАЦЬКОГО СПІЛКУВАННЯ youth, communication 04.12.2023 - 22:53 In review
Фінансовий аудит і його місце в системі управління суб'єктами господарювання auditing, competition, finances, reliability 04.12.2023 - 21:19 In review
Тези information technology, information and communication technologies, artificial intelligence 04.12.2023 - 21:18 In review
СЬОГОДЕННІ ВИКЛИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ providers of social services, recipients of social services, legislative mechanisms, public sector, persons with disabilities 04.12.2023 - 21:00 In review
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ diversification, war, Strategy 04.12.2023 - 20:42 In review
СЬОГОДЕННІ ВИКЛИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Social services, providers of social services, recipients of social services, legislative mechanisms, public sector, persons with disabilities 04.12.2023 - 20:33 Accepted
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ,education, the role of universities, post war development 04.12.2023 - 20:11 In review
Деякі аспекти формування сприятливого мікроклімату в академічній групі Microclimate, prevention of conflicts, conflictological competence 04.12.2023 - 20:06 In review
Стійкість ланцюгів створення вартості в сучасних умовах global value chains, international economic relations, international trade, globalization, logistics, external cooperation, information technology 04.12.2023 - 19:55 In review
TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE POST-WAR REVIVAL ON THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT tourism, post-war recovery, Susnainable Development 04.12.2023 - 19:53 Accepted
Використання штучного інтелекту в освіті artificial intelligence, human thinking, openness, higher education 04.12.2023 - 18:22 In review
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ВІЙНИ Креативна економіка, Інтелектуальний капітал, Розвиток в умовах війни 04.12.2023 - 18:14 In review
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ПРОЄКТ BELONG inclusivity, BELONG, international, Inclusive education, Institution of higher education 04.12.2023 - 18:10 Accepted
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМЦІЙ БІЗНЕСУ ТА НОВА ПАРАДИГМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Економічні механізми, Економіка 4.0, Бухгалтерський облік, Нова парадигма 04.12.2023 - 18:03 In review
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ Галузеві особливості, житлово-комунальне господарство, інфраструктура життєзабезпечення 04.12.2023 - 17:45 In review
СІТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ grid planning, network planning, critical path method 04.12.2023 - 16:00 In review
КОГНІТИВНА ГНУЧКІСТЬ В НАВЧАННІ ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ cognitive flexibility, cognitive, civil engineering 04.12.2023 - 15:58 In review
ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ project life cycle, project management, project implementation control 04.12.2023 - 15:26 In review
ВИТРАТИ ПРОЕКТУ ТА ЇХ КОНТРОЛЬ Project costs, Cost control, categories of types of expenses 04.12.2023 - 15:01 In review
ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ gender, gender inequality, gender issues 04.12.2023 - 14:26 In review
ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ humanitarian disciplines, еthics 04.12.2023 - 13:31 In review
СПІВДРУЖНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ ЯК ЧИННИК ВЗАЄМОДІЇ У ДУХОВНОМУ ПОСТУПІ НАЦІЇ культура, вища освіта, духовний поступ нації 04.12.2023 - 13:22 In review
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У МЕШКАНЦІВ ПОСТВОЄННОГО МАРІУПОЛЯ residents of Mariupol, historical memory, transformation 04.12.2023 - 10:49 Accepted
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SMART В РОБОТУ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «КРАМАТОРСЬКИЙ» GIS, environmental management, ecological and technological aspects 04.12.2023 - 10:41 In review
Інновації в управлінні персоналом суб’єктів освітньої діяльності Subjects of educational activity, Management system of scientific and pedagogical workers, innovative methods of personnel management 04.12.2023 - 10:27 In review
Вплив повномасштабної війни на складові фінансової безпеки України financial security, global transformations, full-scale war 04.12.2023 - 10:16 In review
Іноваційнй розвиток, відновлення вітчизняної економіки в період війни. domestic economy, ,investment, ,, ukrainian business 03.12.2023 - 23:39 In review
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ culture of health 03.12.2023 - 22:58 In review
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ mental health 03.12.2023 - 22:53 In review
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ phisical health 03.12.2023 - 22:44 In review
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ social health 03.12.2023 - 22:30 In review
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЩОДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ health, motivation, healthy lifestyle 03.12.2023 - 22:26 In review
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в поствоєнному відновленні digital economy, electronic services, government managment, innovations, information technologies 03.12.2023 - 18:18 In review
ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЙ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ГРУПАХ РІЗНОГО ГЕНДЕРНОГО НАПОВНЕННЯ Гендер, стратегії розв'язання конфліктних ситуацій, втеча примус, згладжування, компроміс, конфронтація 03.12.2023 - 17:48 In review
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ УКРАЇНИ innovation, digital technologies, war crimes, digital evidence, investigation 03.12.2023 - 16:45 Accepted
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МАПИ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ interactive map, East of Ukraine, Emerald network, nature reserve fund, map 03.12.2023 - 15:58 In review
НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ ВИКОРСИТАНЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ПЕРСЕКТИВНОМУ ПЕРІОДІ ПОСТВОЄННОЇ РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ intangible cultural decline tourism 02.12.2023 - 21:36 Accepted
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ ПРАВ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД : ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ right to vote, international standards, internally displaced persons, electoral justice 02.12.2023 - 20:50 Accepted
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ economic development, Image of territories, restoration of Ukraine 02.12.2023 - 15:57 In review
THE METHOD OF CREATING A MODERN TRAINING MANUAL FOR THE TECHNICAL DISCIPLINE study guide, technical discipline, learning process 02.12.2023 - 15:34 In review
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ інформаційні технології, відбудова, повоєнне відновлення, Україна, економіка 02.12.2023 - 15:04 In review
Просторові дані для відбудови системи моніторингу повітря поствоєнного сталого розвитку громад monitoring air, urban planning, GIS 02.12.2023 - 14:27 Accepted
ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЯК НАПРЯМУ ЗАПОБІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ road safety prevention of traffic accidents Traffic culture 02.12.2023 - 13:28 Accepted
ВИМОГИ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН-ПРЕТЕНДЕНТІВ ДО ВСТУПУ В ЄС ЄС, адміністративнее законодавство 02.12.2023 - 11:16 In review
ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ Стратегія, переговори етика бізнесу 02.12.2023 - 09:27 In review
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ Адміністративний публічно-правовий спір громадянин підприємство 01.12.2023 - 21:12 In review
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО СПІВПРАЦІ З ДОГОВОРАМИ ЦПХ В ДІЯЛЬНОСТІ КОО ТЧХУ ВПО, винагорода, договір ЦПХ 01.12.2023 - 19:38 In review
Аспекти розвитку і організації інклюзивної освіти inclusion, Inclusive education, Adaptive interface, Individualization of education, Persons with special educational needs, information and communication technologies 01.12.2023 - 14:18 In review
Повоєнний досвід боротьби з епідемією туберкульзу в Донецькій області (1948-1955 рр.) post-war epidemic situation, Donetsk region, health care system 01.12.2023 - 14:13 In review
Формування «м’яких навичок» (soft-skills): розуміння їх важливості та впливу soft skills, education, competencies 01.12.2023 - 11:10 In review
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ security, system, access, control 30.11.2023 - 22:00 In review
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ precision farming, internet of things, , monitoring methods 30.11.2023 - 19:30 In review
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В ОСВІТІ artificial intelligence, neural networks, ChatGPT, machine education 30.11.2023 - 15:41 In review
СТВОРЕННЯ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ ВІРТУАЛЬНОЇ КОПІЇ GPRS-СИСТЕМИ monitoring, navigation, system, user 30.11.2023 - 00:12 In review
Усне мовлення на заняттях з української мови за професійним спрямуванням умедичному закладі вищої освіти lessons, ,education, ,student, ,ukraine langveage, , oral spech 29.11.2023 - 19:19 In review
Актуальність візерунків минулого в сучасному світі Вишивка, Культура, сучасне мистецтво 29.11.2023 - 19:10 In review
СУЧАСНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОДВИГУ ГЕРОЇВ КРУТ Kruty, Heroes, Ukraine, International recognition, International treaty, Ukrainian people, Ukrainian People's Republic 29.11.2023 - 18:22 In review
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ post war rebirth of territories, social infrastructure, post-war recovery of the economy 29.11.2023 - 18:08 Accepted
ВИКОРИСТАННЯ РАСТРОВИХ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ fires, nature, monitoring 29.11.2023 - 13:54 In review
Формування цифрових компетентностей у викладачів і студентів під час дистанційного навчання Digital competence, Digitization of education, information and communication technologies, Cloud technologies 29.11.2023 - 12:20 In review
FOREIGN TRADE THROUGH THE PORT CITY OF MARIUPOL BASED ON THE REPORTS OF BRITISH CONSULS 1858-1864 Mariupol, Foreign trade, British consular reports 28.11.2023 - 18:38 Accepted
Асоціації прогромадських університетів як інструменти посилення третьої місії соціальна відповідальність, civic university, прогромадський університет, третя місія університету, Talloires Network of Engaged Universities, European Civic University Alliance – CIVIS, Civic University Network, громадянське суспільство, політичні комунікації 28.11.2023 - 11:10 Accepted
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ЕВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН bio drainage systems, regulation of water balance, hydraulic constraction, aquatic resources 28.11.2023 - 09:53 Accepted
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ ПІСЛЯ ВІЙНИ tourism, tourist attraction, development 28.11.2023 - 01:30 Accepted
РОЗВИТОК СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ВОДІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ТА BIG DATA big data, Artificial neural networks, Deep learning, Machine learning, Autonomous cars, autonomous driving systems, security 27.11.2023 - 20:56 In review
УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРАЦІ В УМОВАХ ПОСТВОЕНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ labor market, social and labor relations, precarization of employment 27.11.2023 - 19:17 Accepted
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Financial mechanism Financial strategy budget correction 27.11.2023 - 15:06 Accepted
ВІДОБРАЖЕННЯ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ У СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ освіта, розвиток, дистанційне навчання, війна 27.11.2023 - 13:28 In review
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ self-regulation, self-control, higher psychological education, surveys, observations, interviews, psychometric tests 27.11.2023 - 11:46 In review
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ МІННОЇ НЕБЕЗПЕКИ В ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ mine danger, duration and cost of demining 27.11.2023 - 10:59 Accepted
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЗВО Institution of higher education, electronic resources, electronic educational platforms 27.11.2023 - 10:34 In review
ПАТРІОТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ВІЙНИ PATRIOTIC MARKETING, hype at war, advertising 26.11.2023 - 20:55 In review
ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ: ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХУ МІСЦЯ architecture, heritage, archaeological heritage, architectural heritage, public space, history 26.11.2023 - 18:05 Accepted
ПРОБЛЕМИ ТА ОХОРОНА АКВАТОРІЇ, ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА БАСЕЙНУ АЗОВСЬКОГО МОРЯ, ПРИЧИНИ ПОНІВЕЧЕННЯ БІОРЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ environmental protection, water pollution, mutilation of biological resources 26.11.2023 - 15:00 Accepted
ЗАСОБИ МАНІПУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ ДОКУМЕНТА ПРО ВОДУ Ecolinguistics, discourse analysis 26.11.2023 - 13:42 Accepted
PROBLEMS AND PROSPECTS OF POSTWAR REVIVAL OF UKRAINE cross-culture, scientific seminar 26.11.2023 - 13:02 In review
ВПЛИВ ВІЙНИ НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ land pollution, the impact of war, soil degradation, the impact of the war on the environment 26.11.2023 - 12:50 Accepted
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ growth, international policy, stimulus, regulation, post-war recovery, economy 26.11.2023 - 12:28 Accepted
ТЕАТРАЛЬНО-ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ПРОЄКТ, ЯК ФОРМА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ project activity, contemporary drama 26.11.2023 - 12:23 In review
ВПЛИВ ВІЙНИ НА ПРИРОДНІ ЕКОЛОГІЧІ ФУНКЦІЇ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА geological environment, the impact of war, ecology 26.11.2023 - 12:19 Accepted
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СИМУЛЯЦІЙ LABSTER В ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ В ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДОНБАСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ) labster, Virtual Lab, Virtual Simulation, STEM Education, Computer Training 26.11.2023 - 11:17 In review
Сучасні напрями психотерапії: гуманістична психологія personality, humanistic theory, potential, intrinsic motivation 26.11.2023 - 11:03 In review
БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК В УМОВАХ ПОСТВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ КРАЇНИ brand, image, reputation, employer brand, personnel management, labor market 25.11.2023 - 15:07 In review
Асоціації прогромадських університетів як інструменти посилення третьої місії соціальна відповідальність, civic university, прогромадський університет, Talloires Network of Engaged Universities, European Civic University Alliance – CIVIS, Civic University Network, третя місія універ 25.11.2023 - 14:40 Accepted
ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ЗАДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Italian language and culture, Ukrainian international relations, eurointegration 25.11.2023 - 12:47 In review
Концепція психологічного консультування: індивідуальна психологія А. Адлера lifestyle, inferiority complex, selfidentification, personality 25.11.2023 - 12:32 In review
Пріоритети фахової підготовки майбутніх психологів в Україні: сучасність та поствоєнна розбудова Маріупольський державний університет практична психологія підготовка здобувачів фахові компетентності 25.11.2023 - 03:07 In review
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ innovation, Enterprise management, управлінські рішення 24.11.2023 - 20:17 Accepted
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ДОСВІД КИТАЮ І УКРАЇНИ інституціональний вимір, землі, облік, сільськогосподарське призначення 24.11.2023 - 18:08 In review