Papers

Title Keywords Date submitted State
Динаміка населення України впродовж останніх років consequences of migration, population, dynamics, demography 14.11.2023 - 17:02 Accepted
Цифрова компетентність як загальна у підготовці службовців органів місцевого самоврядування в поствоєнній Україні Digital competence, territorial community, post-war period 14.11.2023 - 16:24 Accepted
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ УПРАВЛІНСЬКОМУ ДОКУМЕНТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ У 2023 РОЦІ Document, information technologies, Prospects 14.11.2023 - 15:17 In review
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Public Administration 14.11.2023 - 14:15 Accepted
ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ІНФРАСТРУКТУРНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ Public Administration 14.11.2023 - 14:03 Accepted
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД systemic and structural changes of the national economy, management of systemic and structural changes, foreign economic sphere 14.11.2023 - 13:56 In review
SECURITY OF INTERNATIONAL RELATIONS FOR SUSTAINABLE POST-WAR RECOVERY OF UKRAINE Public Administration 14.11.2023 - 13:39 Accepted
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЗВО educational process at the university, information support 14.11.2023 - 13:18 In review
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ РОСІЙСЬКИХ АКТИВІВ ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ: ПРОПОЗИЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРІВ sanctions; frozen assets; reconstruction of Ukraine; legal mechanism of use; confiscation; transfer of frozen russian assets 14.11.2023 - 12:35 Accepted
Поствоєнні орієнтири та сучасні новації в управлінні зайнятістю зайнятість, військовий стан, внутрішньо переміщені особи 14.11.2023 - 12:32 Accepted
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В БІБЛІОТЕКАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ бібліотека, електронний ресурс, інформаційне забезпечення 14.11.2023 - 11:43 In review
СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЕЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ інформаційна система, інформаційно-пошукові системи, інформація, електронний документ 14.11.2023 - 11:30 In review
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІВНІЙ СПРАВІ В УКРАЇНІ інформація, інформаційні технолог, архівні установи, діяльність архівних у 14.11.2023 - 11:19 In review
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ АРХІВНИХ УСТАНОВ цифровізація, архіви 14.11.2023 - 10:32 In review
НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ АРХІВНИХ УСТАНОВ архівні установи цифровізація, архів, діяльність архівних 14.11.2023 - 10:27 In review
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИНИКНЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК електронна бібліотека 14.11.2023 - 10:23 In review
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В БІБЛІОТЕЦІ бібліотека, електронний документ, електронний ресурс, життєвий цикл 14.11.2023 - 10:12 In review
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ В УМОВАХ ПОСТВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ administrative status of stateless persons; documentation of stateless persons 14.11.2023 - 10:00 Accepted
НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК library, електронні ресурси 14.11.2023 - 09:50 In review
ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЧНА ДИНАМІКА: ВИКЛИКИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КРИЗИ NATO, Russian aggression, International security 14.11.2023 - 00:18 In review
Оптимізація бізнес-процесів підприємства бізнес, бізнес-процес, оптимізація 13.11.2023 - 22:12 In review
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ ПОСТВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ manager, educational program, institution of higher education, international infrastructure project 13.11.2023 - 21:57 In review
ЯВИЩЕ НЕОЛОГІЇ У НОВОГРЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ neologism 13.11.2023 - 21:43 Accepted
Адаптивний менеджмент як важливий чинник повоєнного відновлення України Adaptive managenent, performance management, adaptive intelligence, self-management, adaptation, Professional adaptation, post-war recovery 13.11.2023 - 21:30 Accepted
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ Social Protection 13.11.2023 - 21:08 Accepted
Переваги та особливості використання збірних конструкцій у формуванні доступного житлового середовища. social housing, prefab, housing restoration, affordable housing 13.11.2023 - 20:48 In review
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОСТВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ Information technologies, communication technologies 13.11.2023 - 19:47 In review
НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Personnel development, personnel 13.11.2023 - 19:25 Accepted
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ Personnel management, motivation 13.11.2023 - 19:01 Accepted
СЬОГОДЕННІ ВИКЛИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Social services, providers of social services, recipients of social services, legislative mechanisms, public sector, persons with disabilities 13.11.2023 - 18:03 Accepted
ПОДАЛЬШІ КРОКИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА HARMONISATION OF NATIONAL LEGISLATION WITH EUROPEAN LEGISLATION 13.11.2023 - 17:38 Accepted
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ освіта, дуальна освіта 13.11.2023 - 16:48 In review
Вивчення російсько-української війни сприятиме росту престижу історії і зміцнить Україну Ukraine, Russian armed aggression, patriotism, history, Armed Forces of Ukraine, military tricks, society 13.11.2023 - 15:15 Accepted
ЗАХИСТ ТА ВІДБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ВІЙНИ: СПІВПРАЦЯ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ Ukraine, Poland, international cooperation and relations, cultural exchange 13.11.2023 - 14:43 Accepted
ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА types of administrative responsibility; forest offense; forest legislation; object of encroachment; subject of responsibility 13.11.2023 - 14:15 Accepted
ВИБІР МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Стратегія, міжнародна стратегія, підприємство 13.11.2023 - 12:24 In review
Поведінкові моделі в сфері побудови політик праці підприємства salary, behavioral models, economy, remuneration policy 13.11.2023 - 12:16 Accepted
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДОННАБА) distance learning, Higher technical education 13.11.2023 - 11:22 In review
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ПОСТВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ post war, Conflicts, Enterprise management 13.11.2023 - 10:01 In review
ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ КОНФЛІКТІВ conflict, economic development, globalization 12.11.2023 - 22:26 Accepted
THE COVERAGE OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC LITERATURE Russian-Ukrainian War, Bibliometric analysis 12.11.2023 - 19:48 Accepted
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ Image of territories, territorial marketing, post-war recovery, competitiveness, marketing tools 12.11.2023 - 18:13 In review
Оповідання Олега Плуталова "Я люблю тебя так..." в контексті літературних процесів на Донеччині на початку 1960-х років de-Stalinization, literary process, Donetsk region 12.11.2023 - 14:43 In review
МІЖНАРОДНА ГУМАНІТАРНА СИСТЕМА: ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ міжнародна допомога, гуманітарна допомога, криза, вимушена міграція 11.11.2023 - 23:12 Accepted
CURRENT GLOBAL TRENDS OF INTERNATIONAL MIGRATION international migration, global labour market, globalization 11.11.2023 - 17:57 Accepted
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ПОСТКРИЗОВУ ЕПОХУ цифровий маркетинг, ефективність, соціальні мережі, індивідуальний споживач 11.11.2023 - 17:56 Accepted
Формування і розвиток креативної зайнятості у повоєнній Україні creative economy, креативна зайнятість 11.11.2023 - 14:36 Accepted
УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД Економіка замкнутого циклу, реверсивна логістика, управління ланцюгами постачання 11.11.2023 - 13:51 In review
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ МЕССІНИ ТА SUMMER YOUTH ACCELERATION PROGRAMME game, gamification, educational process, social activity 11.11.2023 - 11:14 In review
МАРКЕТИНГ І БРЕНДІНГ ТЕРИТОРІЙ У ПОСТВОЄННИЙ ЧАС: ФАКТОРИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ marketing, Brand, marketing in post-war, Marketing Strategy 11.11.2023 - 02:25 Accepted
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ regulation of labor activity, remote work, motivational burnout 10.11.2023 - 19:24 Accepted
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ information science, library studies, archival studies, digitalisation, post-war recovery 10.11.2023 - 16:52 In review
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАНЬ ТУРИЗМУ ПОСТВОЄННОГО ЧАСУ tourism, smart infrastructure, vierual technology 10.11.2023 - 14:29 Accepted
Digital sovereignty as the basis for the development of national business digitalization, digital economy, development, Sustainability, globalization, integration, transformation 10.11.2023 - 13:04 In review
Вплив віктимної поведінки на аварійність, травматизм та смертність на дорогах victims, victim behavior, vulnerability, traffic accidents, emergency situation, safety 10.11.2023 - 10:18 Accepted
ЕКОЛОГІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ВІЙНИ principles, post-war ecological recovery 09.11.2023 - 21:01 Accepted
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ У ПОЛЬЩІ: КОНТЕКСТ ЗВОРОТНОЇ МІГРАЦІЇ. міграція, інтеграція 09.11.2023 - 19:19 Accepted
ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ У ДОГОВОРАХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ economic activity commercial agreement economic liability force majeure state of war. 09.11.2023 - 18:47 Accepted
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄСПЛ international law, European Court of Human Rights, national law 09.11.2023 - 15:23 Accepted
Електрона демократія: проблеми та перспективи розвитку в Україні електрона демократія форми електронної демократії безпосередня демократія демократія 09.11.2023 - 12:13 Accepted
Менеджмент соціальних послуг в Україні: виклики сучасних реалій social services, management, social protection of the population, tools of social protection, challenges, Social problems, difficult life circumstances 09.11.2023 - 11:56 In review
Особливості психічних станів студентської молоді в умовах психотраватмичних воєнних подій психолого-педагогічні дослідження 09.11.2023 - 10:08 In review
ІНТЕРАКТИВНІ СЕРВІСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО УРОКУ З КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН інтерактивна модель, інформаційні технології, активне навчання, критичне мислення, візуалізація 08.11.2023 - 20:56 In review
Стан та перспективи впровадження автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем у практику діяльності бібліотек України automated library information system, libraries of Ukraine, application problems, implementation prospect, Koha system, advantages, post-war period 08.11.2023 - 16:46 In review
Бібліотеки в епоху інформатизації library, library right, informatization 08.11.2023 - 15:46 Accepted
Проблема реєстрації смерті на тимчасово непідконтрольних територіях в період дії воєнного стану. temporarily occupied territory, right, death, registering 08.11.2023 - 12:47 Accepted
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЗА УЧАСТЮ ЛІЦЕНЗОВАНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ road safety, road and transport useful 08.11.2023 - 11:52 Accepted
МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИЙ СЛАДНИК МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Communicative Language Teaching (CLT), international student, psychological and pedagogical research 07.11.2023 - 23:53 Accepted
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ МОБІЛЬНИХ ТРАСНПОРТНИХ ЗАСОБІВ безпека на транспорті, , правила дорожнього руху, , персональний електротранспорт, , персональний мобільний транспортний засіб, міжнародні стандарти 07.11.2023 - 21:51 Accepted
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗЯХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ business entities, фінансовий менеджмент, вітчизняна економіка, бізнес-середовище, фінансова стабільність, планування бюджету, прибутковість, конкурентоспроможність 07.11.2023 - 21:48 In review
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ толерантність, цінностні орієнтації, цінності 07.11.2023 - 21:27 Accepted
Перспективи розвитку інформаційних технологій у бібліотечній справі у поствоєнний період відновлення України Library Modernization, Digital Transformation, Information Technology in Libraries, Post-War Recovery in Ukraine, Educational Role of Libraries 07.11.2023 - 18:34 Accepted
ОКРЕМІ ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ restoration of Ukraine, judicial reform, anti-corruption measures, employment, legal consciousness 07.11.2023 - 17:09 Accepted
ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ І ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ labor market, social policy, poverty, income 07.11.2023 - 17:00 Accepted
НАПРЯМКИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗНАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Logistics, post-war reconstruction, modernization, transport and logistics infrastructure, infrastructure potential, European integration 07.11.2023 - 14:18 In review
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОБОСИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ dialogic learning 07.11.2023 - 12:23 Accepted
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПОШУКОВИХ БПЛА В ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД UAV, civil safety, post-war period 07.11.2023 - 08:42 Accepted
Виховна цінність весільних обрядодій та фольклорних творів, що іх супроводжують folklore 07.11.2023 - 07:52 Accepted
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ЗЕЛЕНОЇ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ Susnainable Development, green reconstruction, energy saving and energy efficiency, post-war development of Ukraine 07.11.2023 - 00:47 Accepted
ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ energy security, sustainable development 07.11.2023 - 00:13 Accepted
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД experts, Restoration, Physical Education 06.11.2023 - 21:15 In review
THE EVOLUTION OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE 21ST CENTURY: PEDAGOGICAL SHIFTS, TECHNOLOGICAL INTEGRATION, AND GLOBAL READINESS English Language Education Transformation, Communicative Language Teaching (CLT), Task-Based Language Teaching (TBLT), Technology Integration, Cultural Competency, lifelong learning, Communication Skills in Language Education 06.11.2023 - 16:11 In review
СТАН ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В МИТНИХ ОРГАНАХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ State Customs Service of Ukraine, corruption, post-war period, conditions of martial law 06.11.2023 - 16:00 Accepted
ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ПОСТВОЄННОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ global labour market, international migration, regulation of migration processes, foreign labor force 06.11.2023 - 14:48 Accepted
Напрями повоєнної відбудови країни economic development, post-war recovery, implementation of world experience 06.11.2023 - 13:01 Accepted
Соціально-економічні та екологічні права людини в умовах поствоєнного відновлення: гарантії та напрями забезпечення social and economic rights, environmental rights, post-war recovery, basic needs 06.11.2023 - 12:54 In review
DEVELOPMENT OF TRANSLATION AND INTERPRETATION IN UKRAINE IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY translation, interpretation, industrialization in the Soviet Union, stalinist terror, Ukrainian Institute of Linguistic Education, Horlivka Pedagogical Institute for Foreign Languages 06.11.2023 - 01:25 Accepted
ГЕНЕЗИС САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ self-identification, professional roles, professional stability 05.11.2023 - 22:55 Accepted
 Роль університетів у забезпеченні поствоєнного розвитку України CONSTANT, DEVELOPMENT OF UKRAINE, the role of universities 05.11.2023 - 22:17 In review
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРІВ ТОРГІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ organizational culture, managers, trade organizations 05.11.2023 - 20:46 Accepted
Виклики миробудівництву на звільнених територіях Півдня України deoccupation 05.11.2023 - 19:58 Accepted
Військові конфлікти як фактор обмеження культурного обміну culture, in times of war, cultural exchange, cultural heritage, artistic resistance, diplomatic efforts 05.11.2023 - 19:30 Accepted
БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЙ В ПЕРІОД ПОСТВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Brand, territory, territorial brand, post-war development, world experience 05.11.2023 - 15:22 Accepted
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ,student, professional self-determination, professional choice 04.11.2023 - 21:02 Accepted
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ПОСТВОЄННІЙ УКРАЇНІ war, economic law 04.11.2023 - 19:50 In review
ЕТНІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК РЕФЛЕКСІЯ НАОЧНО-ОБРАЗНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ПЕРВИННОГО СЕМІОЗИСУ archetypes, categorization 04.11.2023 - 18:57 Accepted
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ State Customs Service of Ukraine, central bodies of executive power, administrative reform 04.11.2023 - 08:30 Accepted
Культурологія у науковому дискурсі сьогодення Cultural studies, evolution of cultural studies, cultural studies as an educational practice 03.11.2023 - 21:15 Accepted
Електронні комунікації в контексті поствоєнного відновлення України post war, infrastructure, electronic comminication, innovative development, humanitarian aid 03.11.2023 - 17:40 Accepted
Тенденції розвитку індустрії гостинності України в умовах викликів сучасності economic development, Hotel and restaurant industry, Hospitality industry trends 03.11.2023 - 16:21 In review