Papers

Title Keywords Date submitted State
Аналітичні дослідження силового навантаження привода натискної плити у штанцювальному пресі ,, press, die-cutting, cardboard blank, wedging mechanism, power, pressure plate 11.04.2024 - 12:29 Accepted
Комп’ютерне моделювання початкової стадії запуску безпілотного літального апарату unmanned aerial vehicles, launchers, computer modeling, launch stages 08.04.2024 - 11:12 Accepted
Дослідження нестаціонарних процесів при нарізанні зубчастих коліс методом Pоwer skiving power skiving, efficiency, passes, modelling, cutting force, cutting-in, non-stationarity, operation change 04.04.2024 - 21:45 Accepted
Дифузійне зварювання в вакуумі мішені для отримання ізотопу 22Na Diffusion welding, Magnesium alloy, Aluminum alloy, Microstructure, Interlayer, Welded joint 04.04.2024 - 12:16 In review
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ КЛІНІЧНИХ ПСИХОЛОГІВ High school, interactive technologies, case method 14.12.2023 - 14:09 In review
Недоліки професійної підготовки фахівців підприємницької діяльності в сфері торгівлі у закладах вищої освіти підприємництво, торгівля, підготовка кваліфікованих фахівців 14.12.2023 - 11:11 Accepted
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ШВИДКО-ЗВЕДЕНИХ БУДІВЛІ СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ залізобетонні оболонки складної конфігурації, пневматична опалубка, монолітний бетон, купол 14.12.2023 - 09:32 In review
THE NECESSITY TO FORMATE GENERAL EUROPEAN VALUES IN TECHNICAL HIGH SCHOOL STUDENTS WHILE TEACING ENGLISH teaching English, technical higher education, European values 12.12.2023 - 15:01 Accepted
Основні принципи етичної системи Конфуція і сучасність philosophy, ethics, humanism 11.12.2023 - 15:57 In review
Омар Хайям як непересічний представник «Золотої доби ісламу» "The Golden Age of Islam", poet, thinker, Sufism 11.12.2023 - 15:32 In review
Права жінок та гендерна рівність в Україні: проблеми теорії та практики gender, woman, equality 11.12.2023 - 14:41 In review
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА LABSTER ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В ЗВО labster, загальна фізика, здобувачі вищої освіти 10.12.2023 - 20:30 Accepted
Гнучкість особистості як невід’ємна особливість IT-спеціаліста cognitive flexibility, mental rigidity, personality psychology, information technologies, behavioral models, emotional intelligence, cognitivism 10.12.2023 - 15:59 Accepted
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СИНЕРГІЯ ДЛЯ СТАЛОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН financial security, information security, National Bank of Ukraine, financial literacy 10.12.2023 - 13:19 Accepted
FOREIGN EXPERIENCE ACTIVITIES OF HOMEOWNERS ASSOCIATION apartment house, Homeowners Association, competition, commercial, sector of housing management, social capital, traditions 10.12.2023 - 11:54 Accepted
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОБРО» economic indicators, management, efficiency, municipul enterprise 09.12.2023 - 19:21 Accepted
ВПРОВАДЖЕННЯ BIM ТА ГІС ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ДОНБАСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ bim technologies, GIS technologies, ECOLOGY, architecture, civil engineering 09.12.2023 - 18:33 Accepted
ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ ДОННАБА І СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ управління, соціальний розвиток, цільова аудиторія (група) 09.12.2023 - 18:07 Accepted
КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Enterprise management, qualitty, business entities 09.12.2023 - 15:03 Accepted
УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК НА ВНУТРІШНЬОМУ І ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ production, sale, domestic market, foreign market, fertilizers 09.12.2023 - 12:06 Accepted
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ГЛОБАЛЬНИМ ІННОВАЦІЙНИМ ІНДЕКСОМ (GІІ) Global Innovation, інноваційний потенціал, світова економіка, національна економіка 08.12.2023 - 14:46 Accepted
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» Коледж, економіка, спеціальності, викладачі 06.12.2023 - 22:49 Accepted
ЩОДО СВЯТКУВАННЯ ВЕЛЕСОВОЇ НОЧІ В УКРАЇНІ Культура, традиції, звичаї, рід 06.12.2023 - 22:42 Accepted
ІСТОРИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ historical education, History of Ukraine, Russian-Ukrainian war 06.12.2023 - 20:35 Accepted
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ цінності, цінностні орієнтації 06.12.2023 - 13:17 Accepted
ПРИТЧІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ професійно-ціннісні орієнтації, гуманітарні дисципліни, аксіологічний підхід 06.12.2023 - 10:41 Accepted
SMART ІНФРАСТРУКТУРА АВТОШЛЯХІВ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ road safety, strategy, criminogy, smart infrastructure 06.12.2023 - 00:00 Accepted
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ business etiquette, service etiquette, formal etiquette 05.12.2023 - 20:37 Accepted
Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування громадських проектів краудфандинг, фінансування державних проектів, інноваційні форми фінансування 05.12.2023 - 17:09 Accepted
Фінансові ринки в умовах воєнного стану фінансові ринки, санкції, інвестори 05.12.2023 - 17:05 Accepted
Проблеми рейдерства в Україні: правові та організаційні засади протидії рейдерство, протидія, легалізація доходів, антирейдерські заходи, кіберзлочинці 05.12.2023 - 16:58 Accepted
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ КВП «КРАМАТОРСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА») фінансовий стан, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність 05.12.2023 - 15:59 Accepted
Університети України в умовах війни: стратегії розвитку заклади вищої освіти, Маріупольський деравний універитет релокований переміщення кадри здобувачі вищої освіти 05.12.2023 - 15:52 Accepted
Inconsistent process of democratization in Ukraine democracy, process of democratization, Ukraine 05.12.2023 - 15:42 Accepted
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ: ЗОБОВ’ЯЗАННЯ VS МОЖЛИВОСТІ Соціальна відповідальність, заклади вищої освіти, українська вища освіта 05.12.2023 - 15:31 Accepted
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА фінансовий стан, показники, поточне управління 05.12.2023 - 15:19 Accepted
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА витрати, комунальне підприємство, собівартість, ефективність, факторний аналіз, лізинг 05.12.2023 - 14:36 Accepted
USING TESTS ON THE MOODLE PLATFORM WHEN STUDYING ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION the Moodle platform, Online tests, distance learning 05.12.2023 - 09:36 Accepted
Структура освітньо-професійного потенціалу розвитку промисловості industrial economics, economics, education 05.12.2023 - 00:13 Accepted
ОСНОВНІ ДОМІНАНТНІ РИСИ ЮНАЦЬКОГО СПІЛКУВАННЯ youth, communication 04.12.2023 - 22:53 Accepted
Фінансовий аудит і його місце в системі управління суб'єктами господарювання auditing, competition, finances, reliability 04.12.2023 - 21:19 Accepted
Тези information technology, information and communication technologies, artificial intelligence 04.12.2023 - 21:18 Accepted
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ diversification, war, Strategy 04.12.2023 - 20:42 Accepted
СЬОГОДЕННІ ВИКЛИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Social services, providers of social services, recipients of social services, legislative mechanisms, public sector, persons with disabilities 04.12.2023 - 20:33 Accepted
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ education, the role of universities, post war development 04.12.2023 - 20:11 In review
Деякі аспекти формування сприятливого мікроклімату в академічній групі Microclimate, prevention of conflicts, conflictological competence 04.12.2023 - 20:06 Accepted
Стійкість ланцюгів створення вартості в сучасних умовах global value chains, international economic relations, international trade, globalization, logistics, external cooperation, information technology 04.12.2023 - 19:55 Accepted
TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE POST-WAR REVIVAL ON THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT tourism, post-war recovery, Susnainable Development 04.12.2023 - 19:53 Accepted
Використання штучного інтелекту в освіті artificial intelligence, human thinking, openness, higher education 04.12.2023 - 18:22 Accepted
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ВІЙНИ Креативна економіка, Інтелектуальний капітал, Розвиток в умовах війни 04.12.2023 - 18:14 Accepted
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ПРОЄКТ BELONG inclusivity, BELONG, international, Inclusive education, Institution of higher education 04.12.2023 - 18:10 Accepted
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМЦІЙ БІЗНЕСУ ТА НОВА ПАРАДИГМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Економічні механізми, Економіка 4.0, Бухгалтерський облік, Нова парадигма 04.12.2023 - 18:03 Accepted
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ Галузеві особливості, житлово-комунальне господарство, інфраструктура життєзабезпечення 04.12.2023 - 17:45 Accepted
СІТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ grid planning, network planning, critical path method 04.12.2023 - 16:00 Accepted
КОГНІТИВНА ГНУЧКІСТЬ В НАВЧАННІ ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ cognitive flexibility, cognitive, civil engineering 04.12.2023 - 15:58 Accepted
ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ project life cycle, project management, project implementation control 04.12.2023 - 15:26 Accepted
ВИТРАТИ ПРОЕКТУ ТА ЇХ КОНТРОЛЬ Project costs, Cost control, categories of types of expenses 04.12.2023 - 15:01 Accepted
ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ gender, gender inequality, gender issues 04.12.2023 - 14:26 Accepted
ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ humanitarian disciplines, еthics 04.12.2023 - 13:31 Accepted
СПІВДРУЖНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ ЯК ЧИННИК ВЗАЄМОДІЇ У ДУХОВНОМУ ПОСТУПІ НАЦІЇ культура, вища освіта, духовний поступ нації 04.12.2023 - 13:22 In review
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У МЕШКАНЦІВ ПОСТВОЄННОГО МАРІУПОЛЯ residents of Mariupol, historical memory, transformation 04.12.2023 - 10:49 Accepted
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SMART В РОБОТУ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «КРАМАТОРСЬКИЙ» GIS, environmental management, ecological and technological aspects 04.12.2023 - 10:41 Accepted
Інновації в управлінні персоналом суб’єктів освітньої діяльності Subjects of educational activity, Management system of scientific and pedagogical workers, innovative methods of personnel management 04.12.2023 - 10:27 Accepted
Вплив повномасштабної війни на складові фінансової безпеки України financial security, global transformations, full-scale war 04.12.2023 - 10:16 Accepted
Іноваційнй розвиток, відновлення вітчизняної економіки в період війни. domestic economy, investment, ukrainian business 03.12.2023 - 23:39 Accepted
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ culture of health 03.12.2023 - 22:58 Accepted
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ mental health 03.12.2023 - 22:53 Accepted
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ phisical health 03.12.2023 - 22:44 Accepted
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ social health 03.12.2023 - 22:30 Accepted
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЩОДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ health, motivation, healthy lifestyle 03.12.2023 - 22:26 Accepted
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в поствоєнному відновленні digital economy, electronic services, government managment, innovations, information technologies 03.12.2023 - 18:18 Accepted
ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЙ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ГРУПАХ РІЗНОГО ГЕНДЕРНОГО НАПОВНЕННЯ Гендер, стратегії розв'язання конфліктних ситуацій, втеча примус, згладжування, компроміс, конфронтація 03.12.2023 - 17:48 Accepted
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ УКРАЇНИ innovation, digital technologies, war crimes, digital evidence, investigation 03.12.2023 - 16:45 Accepted
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МАПИ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ interactive map, East of Ukraine, Emerald network, nature reserve fund, map 03.12.2023 - 15:58 Accepted
НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ ВИКОРСИТАНЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ПЕРСЕКТИВНОМУ ПЕРІОДІ ПОСТВОЄННОЇ РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ intangible cultural decline tourism 02.12.2023 - 21:36 Accepted
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ ПРАВ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД : ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ right to vote, international standards, internally displaced persons, electoral justice 02.12.2023 - 20:50 Accepted
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ economic development, Image of territories, restoration of Ukraine 02.12.2023 - 15:57 Accepted
THE METHOD OF CREATING A MODERN TRAINING MANUAL FOR THE TECHNICAL DISCIPLINE study guide, technical discipline, learning process 02.12.2023 - 15:34 Accepted
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ інформаційні технології, відбудова, повоєнне відновлення, Україна, економіка 02.12.2023 - 15:04 In review
Просторові дані для відбудови системи моніторингу повітря поствоєнного сталого розвитку громад monitoring air, urban planning, GIS 02.12.2023 - 14:27 Accepted
ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЯК НАПРЯМУ ЗАПОБІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ road safety prevention of traffic accidents Traffic culture 02.12.2023 - 13:28 Accepted
ВИМОГИ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН-ПРЕТЕНДЕНТІВ ДО ВСТУПУ В ЄС ЄС, адміністративнее законодавство 02.12.2023 - 11:16 Accepted
ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ Стратегія, переговори етика бізнесу 02.12.2023 - 09:27 Accepted
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ Адміністративний публічно-правовий спір громадянин підприємство 01.12.2023 - 21:12 Accepted
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО СПІВПРАЦІ З ДОГОВОРАМИ ЦПХ В ДІЯЛЬНОСТІ КОО ТЧХУ ВПО, винагорода, договір ЦПХ 01.12.2023 - 19:38 Accepted
Аспекти розвитку і організації інклюзивної освіти inclusion, Inclusive education, Adaptive interface, Individualization of education, Persons with special educational needs, information and communication technologies 01.12.2023 - 14:18 Accepted
Повоєнний досвід боротьби з епідемією туберкульзу в Донецькій області (1948-1955 рр.) post-war epidemic situation, Donetsk region, health care system 01.12.2023 - 14:13 Accepted
Формування «м’яких навичок» (soft-skills): розуміння їх важливості та впливу soft skills, education, competencies 01.12.2023 - 11:10 Accepted
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ security, system, access, control 30.11.2023 - 22:00 In review
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ precision farming, internet of things, monitoring methods 30.11.2023 - 19:30 Accepted
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В ОСВІТІ artificial intelligence, neural networks, ChatGPT, machine education 30.11.2023 - 15:41 Accepted
СТВОРЕННЯ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ ВІРТУАЛЬНОЇ КОПІЇ GPRS-СИСТЕМИ monitoring, navigation, system, user 30.11.2023 - 00:12 In review
Усне мовлення на заняттях з української мови за професійним спрямуванням умедичному закладі вищої освіти lessons, education, student, ukraine langveage, oral spech 29.11.2023 - 19:19 Accepted
Актуальність візерунків минулого в сучасному світі Вишивка, Культура, сучасне мистецтво 29.11.2023 - 19:10 Accepted
СУЧАСНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОДВИГУ ГЕРОЇВ КРУТ Kruty, Heroes, Ukraine, International recognition, International treaty, Ukrainian people, Ukrainian People's Republic 29.11.2023 - 18:22 Accepted
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ post war rebirth of territories, social infrastructure, post-war recovery of the economy 29.11.2023 - 18:08 Accepted
ВИКОРИСТАННЯ РАСТРОВИХ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ fires, nature, monitoring 29.11.2023 - 13:54 Accepted
Формування цифрових компетентностей у викладачів і студентів під час дистанційного навчання Digital competence, Digitization of education, information and communication technologies, Cloud technologies 29.11.2023 - 12:20 Accepted
FOREIGN TRADE THROUGH THE PORT CITY OF MARIUPOL BASED ON THE REPORTS OF BRITISH CONSULS 1858-1864 Mariupol, Foreign trade, British consular reports 28.11.2023 - 18:38 Accepted
Асоціації прогромадських університетів як інструменти посилення третьої місії соціальна відповідальність, civic university, прогромадський університет, третя місія університету, Talloires Network of Engaged Universities, European Civic University Alliance – CIVIS, Civic University Network, громадянське суспільство, політичні комунікації 28.11.2023 - 11:10 Accepted