Papers

Title Keywords Date submitted State
Предметна область і задачі прогнозування рядів динаміки при проектуванні металорізальних верстатів metal cutting machine, forecasting, extrapolation method 03.05.2024 - 13:39 Accepted
Робот Аватар – клон руки сапера manipulator, sapper, demining, remote control 03.05.2024 - 12:55 Accepted
Визначення відносної площі віброобкочування при формуванні регулярного мікрорельєфу на плоских поверхнях vibration rolling, regular microrelief 03.05.2024 - 08:41 Accepted
Прогнозування границь ізоморфних заміщень і термодинамічної стабільності твердих розчинів вольфраматів і молібдатів зі структурою шеєліту physics and chemistry of solid state, thermodynamic properties, solid solutions, tungstate, molybdate, nanomaterial, isomorphous substitutions 02.05.2024 - 18:49 Accepted
Аналіз підходів до моделювання матеріальних потоків у гнучких виробничих комплексах production complex, model, proсess 02.05.2024 - 17:25 Accepted
Про можливості використання генеративного дизайну під час проектування 3D моделей 3D-моделювання, адитивне виробництво, генеративний дизайн, CAD 02.05.2024 - 14:47 Accepted
Звуковий 3D сканер scanner, sound waves, demining, cloud of points 02.05.2024 - 13:50 Accepted
Проектування та виготовлення лопатки газотурбінного двигуна з використанням Future CAM Feature CAM, автоматизація, лопатка газотурбінного двигуна 02.05.2024 - 12:39 Accepted
Корекція положення деталі в токарних патронах з активними затискними кулачками lathe chuck, deformation zone, centering accuracy, active clamping jaw, detail 02.05.2024 - 11:38 Accepted
Перспективність застосування ПЕО покриттів в різних галузях промисловості захисні покриття, оксидні фази, біосумісність, зносостійкість, корозійна стійкість 02.05.2024 - 01:05 Accepted
Експериментально-розрахунковий метод для побудови та аналізу істинних діаграм розтягу сталей з урахуванням їх структурно-механічного стану та наводнювання steel, degradation, hydrogen embrittlement, mechanical behaviour 01.05.2024 - 19:16 Accepted
Легковісні функціональні матеріали на основі системи Ti-V, легованої алюмінієм та залізом Martensitic transformation, shape memory effect, lightweight materials 01.05.2024 - 17:11 Accepted
Формування з’єднань пресованих профілів із високоміцних алюмінієвих сплавів при контактному стиковому зварюванні оплавленням aluminium alloy, structural heterogenity, resistance heating, Welded joint 01.05.2024 - 17:07 Accepted
Вплив параметрів формування неперервних базальтових волокон на їх міцність Basalt fiber, Drawing of fibers, strength of fiber, cool rate of melt 01.05.2024 - 15:09 Accepted
Hydrogen effect on fracture toughness of post-operated pipeline steel pipe steel, hydrogen embrittlement, fracture toughness, J-integral method. 01.05.2024 - 14:35 Accepted
The effect of surface nanocrystallization on the durability of structural steel Steel; nanocrystalline structure; frictional treatment 01.05.2024 - 11:56 Accepted
Штучне закриття тріщин як метод підвищення втомної міцності сталей морських портових конструкцій штучне закриття тріщин 01.05.2024 - 10:52 In review
Застосування технологій поверхневого пластичного деформування для підвищення зносостійкості деталей обертання вигладжування, деформація, зносостійкість, фрикційна поверхня, індентор 30.04.2024 - 23:19 Accepted
ВПЛИВ ВМІСТУ ОРГАНІЧНОГО ВОЛОКНА СУЛЬФОН-Т НА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНОПЛАСТИКІВ органопластики, полімерні композити 30.04.2024 - 23:18 Accepted
Computer modeling of drums of lifting machines and mechanisms modeling, drum, designing 30.04.2024 - 22:49 Accepted
Технологічні можливості отримання високих службових властивостей мідних зварних з’єднань при виготовленні та ремонті вузлів і конструкцій відповідального призначення мідь, зварні з’єднання, зварювальні дроти, електро- 30.04.2024 - 22:16 Accepted
Однопрохідне електродугове та електрошлакове зварювання низьколегованої сталі 09Г2С товщиною 45 мм electroslag welding, arc welding, single-pass welding, thick steel, mechanical properties 30.04.2024 - 22:13 Accepted
Триботехнічні властивості порошкових сплавів Al-15Fe-C powder aluminium alloys, coefficient of friction, wear, Al-Fe 30.04.2024 - 21:42 Accepted
Імплементація практик відкритої науки в процес підготовки сучасних фахівців open science, advantages of open science 30.04.2024 - 20:59 Accepted
Python-модуль для логічного виведення фактів з бази нотаток Foam knowledge management, programming, ontology, expert system 30.04.2024 - 20:42 Accepted
Дослідження процесу автоматизації проектування технології виготовлення зварено-литого базового вузла станин верстатного обладнання SADT diagram, ER-DIAGRAM, PRECEDENT DIAGRAM, STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL, WELDED-CAST STRUCTURE 30.04.2024 - 19:54 Accepted
Effect of temperature and time parameters of alumini-um-silicate melts on the elastic modulus of fibres alumina-silicate melts, fibres 30.04.2024 - 19:53 Accepted
Підвищення корозійної тривкості біосумісних титанових сплавів composite, Powder metallurgy, titanium alloy, biocompatibility, hydroxyapatite 30.04.2024 - 19:18 Accepted
Influence of hydrogen on deformation aging of low alloy steel during operation Steel, Deformation aging, Hydrogen, Embrittlement, Residual stress 30.04.2024 - 19:17 Accepted
Особливості ВАХ кристалів n-CdSb при різних рівнях інтенсивності освітлення n-CdSb crystals, I-V characteristics 30.04.2024 - 17:38 Accepted
Restoration of crystalizers of continuous casting machines of billets plasma surfacing technology, continuous casting machines, abrasive wear, recrystallization temperature 30.04.2024 - 17:32 Accepted
Термоелектричні сенсори в медичній діагностиці thermoelectric sensors 30.04.2024 - 17:16 Accepted
Застосування термоелектричних властивостей речовин в медицині thermoelectrics, medicine 30.04.2024 - 17:00 In review
ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ КАРБІДАМИ ХРОМУ ТА МОЛІБДЕНУ НА КОРОЗІЙНУ ТРИВКІСТЬ МЕЗОСТРУКТУРНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ WС-Nі У ХЛОРИДОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ metal-ceramic, nickel bonding, corrosion resistance 30.04.2024 - 16:03 Accepted
Структура та властивості керамічних композиційних матеріалів SiC-(Ti0.2Zr0.2Hf0.2Nb0.2Ta0.2)B2 ceramic composite materials, silicon carbide (SiC), high-entropy borides, structure, properties, densification process 30.04.2024 - 14:59 Accepted
Дослідження гідродинаміки фільтраційного сушіння бурякового жому biomass, beet pulp, filtration drying, hydrodynamics, CFD 30.04.2024 - 13:20 Accepted
Застосування мехатронних модулів для автоматизації виробничих процесів technological machine, industrial robot, mechatronics 30.04.2024 - 12:05 Accepted
Автоматизація вимірювання сил різання при механічній обробці матеріалів cutting forces, actual nomination 30.04.2024 - 10:26 Accepted
Програмний аналіз пористих матеріалів пористі матеріали, програмне забезпечення, площа, аналіз, архітектура 30.04.2024 - 02:59 Accepted
Підвищення ефективності механічного оброблення важкооброблюваних матеріалів додатковим підведенням електричної енергії в зону різання Cutting forces, hard-to-machine materials, temperature, induction heating 29.04.2024 - 20:30 Accepted
Розробка технології відновлення турбінних лопаток з титанового сплаву Ti-6Al-4V TIG welding, turbine blades, filler materials, titanium alloy, worn surfaces 29.04.2024 - 20:19 Accepted
Полірування деталей оптотехніки полірування, швидкість зняття оброблюваного матеріалу 29.04.2024 - 20:12 Accepted
Розробка обладнання, інструменту та технології виготовлення біокомпозиційних виробів з відходів меблевого виробництва утилізація, подрібнення, пресування, біокомпозит 29.04.2024 - 18:03 Accepted
Розробка обладнання, інструменту та технології виготовлення паливних брикетів з відходів біосировини природного походження подрібнення, пресування, біосировина, брикет 29.04.2024 - 16:40 Accepted
Моделювання динаміки пелюсток затискних цанг механізмів затиску багатошпиндельних токарних автоматів collet, collet petals, collet clamping mechanism, collet jaw 29.04.2024 - 13:17 Accepted
Використання методів машинного навчання для прогнозування синтезу карбіду під час високовольтної електророзрядної обробки порошку титану у спирті із реалізацією іскрового розряду Machine learning, random forest, logistic regression, high voltage electric discharge, titanium 29.04.2024 - 11:40 Accepted
Моделювання деформаційної обробки пористих заготовок, матеріал яких містить жорсткі включення computer modeling, method of finite elements, plasticity, deformation, composite material 28.04.2024 - 20:12 Accepted
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ СІТОК meshes, filtration capacity 26.04.2024 - 20:06 Accepted
Вплив швидкості різання при точінні заготовок із титанового сплаву TI-6AL-4V отриманих за технологією xBeam 3D metal printing xBeam 3D metal printing, TI-6AL-4V, additive technologies, lathe machining, cutting force, cutting temperature 25.04.2024 - 23:32 Accepted
Зернограничне конструювання структури матеріалів деталей для експлуатації в умовах контактної взаємодії structural components interfaces, triple junctions of grains, life cycle of parts 25.04.2024 - 18:01 Accepted
Дослідження впливу азотування титанового сплаву ВТ1-0 на фазовий склад та товщину оксидокерамічних покриттів. плазмоелектролітне оксидування, оксидокерамічні покриття, титан 25.04.2024 - 16:57 Accepted
Вплив швидкозагартованого сплаву системи Al-Co на структуру надвисокомолекулярного поліетилену metallopolymers, rapidly hardened binary alloy 25.04.2024 - 13:15 Accepted
Дослідження зміни фізико-механічних характеристик порошків синтетичних алмазів, отриманих при їх флотаційному розділенні з попередньою спеціальною підготовкою synthetic diamond powder, static compressive strength 25.04.2024 - 11:20 Accepted
Стратегічний план забезпечення діджиталізації закладу вищої освіти будівельного напрямку (на прикладі ДонНАБА) Strategy, digitalization, digitalization of education, software, higher education institution 25.04.2024 - 09:51 Accepted
Роль мобільних додатків у підвищенні доступності освіти в різних регіонах mobile apps, education accessibility, global learning, digital divide, interactive learning, educational technology, personalized education, online resources, regional adaptation 25.04.2024 - 02:02 In review
Determination of grain orientation of a planar structure using phyton Microstructure, morphology, properties, orientation, grains 24.04.2024 - 23:20 Accepted
Дослідження впливу вмісту включень та домішок на окислення алмазів з низькою міцністю temperature, crystal structure, technology, inclusions and impurities, synthetic diamonds 24.04.2024 - 15:23 Accepted
Оцінка критеріїв працездатності шпиндельних вузлів верстатів з опорами кочення spindle unit, rolling support, metal cutting machine, dynamic characteristics, stiffness 24.04.2024 - 11:54 Accepted
Дослідження впливу режимів експлуатації на трибологічні властивості гібридного полімерного композиту hybrid polymer composite material, mathematical models 24.04.2024 - 10:47 Accepted
Оптимізація режимів різання на важких верстатах heavy machine, cutting tool, optimization 23.04.2024 - 23:22 Accepted
«Чорна скринька» від автовиробників OICA, автомобіль, конструкційна безпека, обов’язкова система безпеки, реєстратор даних про аварії 23.04.2024 - 14:11 Accepted
Управління формоутворенням осесиметричної заготовки при деформуючому протягуванні зі значними деформаціями deforming broaching, forming 23.04.2024 - 12:45 Accepted
Ti-Ni Shape Memory Alloy by Magnetically Controlled Electroslag Melting Ti-Ni, shape memory alloy, electroslag melting, magnetic field 22.04.2024 - 17:40 Accepted
Статистичне дослідження модифікованого методу Терстоуна modified Thurstone method, decision-making under uncertainty, linear programming 20.04.2024 - 18:47 Accepted
Програмне забезпечення мікро- та структурного аналізу пінистих матеріалів microstructural analysis, porosity, foam, software 19.04.2024 - 09:11 Accepted
Властивості виробів із композицій на основі порошку заліза powder composite, technological parameters, porosity, sintered product, density, pressing pressure 18.04.2024 - 20:10 Accepted
Особливості α→γ перекристалізації феритних сплавів заліза при навуглецюванні recrystallization, phase interface, cellular growth, carburization, stationary process, in situ composite 18.04.2024 - 16:45 Accepted
Моделювання фізичних процесів зношування бандажних полиць робочих лопаток ГТД wear, testing setup, bandage shelves, blade, complex loading 18.04.2024 - 13:08 In review
Важливість м’яких навичок для випускників-інженерів soft skills 15.04.2024 - 16:52 Accepted
Металографічне досліджя пористості матеріалу на основі окалини сталі кувально-штампувального виробництва та природнього мінералу - сапоніту пористість, структура, обробка, поверхня, зразки 13.04.2024 - 12:21 Accepted
Influence of surface treatment on mechanical properties and structure of 3D-printed alloys additive technologies, 3D-printing, ultrasonic impact treatment, surface strengthening 12.04.2024 - 15:44 In review
Аналітичні дослідження силового навантаження привода натискної плити у штанцювальному пресі ,, press, die-cutting, cardboard blank, wedging mechanism, power, pressure plate 11.04.2024 - 12:29 Accepted
Комп’ютерне моделювання початкової стадії запуску безпілотного літального апарату unmanned aerial vehicles, launchers, computer modeling, launch stages 08.04.2024 - 11:12 Accepted
Дослідження нестаціонарних процесів при нарізанні зубчастих коліс методом Pоwer skiving power skiving, efficiency, passes, modelling, cutting force, cutting-in, non-stationarity, operation change 04.04.2024 - 21:45 Accepted
Дифузійне зварювання в вакуумі мішені для отримання ізотопу 22Na Diffusion welding, Magnesium alloy, Aluminum alloy, Microstructure, Interlayer, Welded joint 04.04.2024 - 12:16 Accepted
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ КЛІНІЧНИХ ПСИХОЛОГІВ High school, interactive technologies, case method 14.12.2023 - 14:09 In review
Недоліки професійної підготовки фахівців підприємницької діяльності в сфері торгівлі у закладах вищої освіти підприємництво, торгівля, підготовка кваліфікованих фахівців 14.12.2023 - 11:11 Accepted
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ШВИДКО-ЗВЕДЕНИХ БУДІВЛІ СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ залізобетонні оболонки складної конфігурації, пневматична опалубка, монолітний бетон, купол 14.12.2023 - 09:32 In review
THE NECESSITY TO FORMATE GENERAL EUROPEAN VALUES IN TECHNICAL HIGH SCHOOL STUDENTS WHILE TEACING ENGLISH teaching English, technical higher education, European values 12.12.2023 - 15:01 Accepted
Основні принципи етичної системи Конфуція і сучасність philosophy, ethics, humanism 11.12.2023 - 15:57 In review
Омар Хайям як непересічний представник «Золотої доби ісламу» "The Golden Age of Islam", poet, thinker, Sufism 11.12.2023 - 15:32 In review
Права жінок та гендерна рівність в Україні: проблеми теорії та практики gender, woman, equality 11.12.2023 - 14:41 In review
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА LABSTER ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В ЗВО labster, загальна фізика, здобувачі вищої освіти 10.12.2023 - 20:30 Accepted
Гнучкість особистості як невід’ємна особливість IT-спеціаліста cognitive flexibility, mental rigidity, personality psychology, information technologies, behavioral models, emotional intelligence, cognitivism 10.12.2023 - 15:59 Accepted
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СИНЕРГІЯ ДЛЯ СТАЛОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН financial security, information security, National Bank of Ukraine, financial literacy 10.12.2023 - 13:19 Accepted
FOREIGN EXPERIENCE ACTIVITIES OF HOMEOWNERS ASSOCIATION apartment house, Homeowners Association, competition, commercial, sector of housing management, social capital, traditions 10.12.2023 - 11:54 Accepted
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОБРО» economic indicators, management, efficiency, municipul enterprise 09.12.2023 - 19:21 Accepted
ВПРОВАДЖЕННЯ BIM ТА ГІС ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ДОНБАСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ bim technologies, GIS technologies, ECOLOGY, architecture, civil engineering 09.12.2023 - 18:33 Accepted
ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ ДОННАБА І СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ управління, соціальний розвиток, цільова аудиторія (група) 09.12.2023 - 18:07 Accepted
КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Enterprise management, qualitty, business entities 09.12.2023 - 15:03 Accepted
УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК НА ВНУТРІШНЬОМУ І ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ production, sale, domestic market, foreign market, fertilizers 09.12.2023 - 12:06 Accepted
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ГЛОБАЛЬНИМ ІННОВАЦІЙНИМ ІНДЕКСОМ (GІІ) Global Innovation, інноваційний потенціал, світова економіка, національна економіка 08.12.2023 - 14:46 Accepted
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» Коледж, економіка, спеціальності, викладачі 06.12.2023 - 22:49 Accepted
ЩОДО СВЯТКУВАННЯ ВЕЛЕСОВОЇ НОЧІ В УКРАЇНІ Культура, традиції, звичаї, рід 06.12.2023 - 22:42 Accepted
ІСТОРИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ historical education, History of Ukraine, Russian-Ukrainian war 06.12.2023 - 20:35 Accepted
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ цінності, цінностні орієнтації 06.12.2023 - 13:17 Accepted
ПРИТЧІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ професійно-ціннісні орієнтації, гуманітарні дисципліни, аксіологічний підхід 06.12.2023 - 10:41 Accepted
SMART ІНФРАСТРУКТУРА АВТОШЛЯХІВ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ road safety, strategy, criminogy, smart infrastructure 06.12.2023 - 00:00 Accepted
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ business etiquette, service etiquette, formal etiquette 05.12.2023 - 20:37 Accepted
Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування громадських проектів краудфандинг, фінансування державних проектів, інноваційні форми фінансування 05.12.2023 - 17:09 Accepted