Public Administration

Title Keywords Date submitted State
Крим: можливі наслідки для довкілля руйнації об’єктів критичної інфраструктури Public Administration 21.11.2023 - 22:16 Accepted
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Public Administration 14.11.2023 - 14:15 Accepted
ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ІНФРАСТРУКТУРНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ Public Administration 14.11.2023 - 14:03 Accepted
SECURITY OF INTERNATIONAL RELATIONS FOR SUSTAINABLE POST-WAR RECOVERY OF UKRAINE Public Administration 14.11.2023 - 13:39 Accepted
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Public Administration 23.10.2023 - 23:31 Accepted
ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ Public Administration, political science, goverment, local government, Civil society 23.10.2023 - 23:12 Accepted
Соціальне підприємництво: досвід підтримки на державному рівні в країнах ЄС та Великій Британії Public Administration, Social Business, goverment, local government 23.10.2023 - 15:40 Accepted
ГЕОПОЛІТИЧНА УМОВА СТАЛОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Public Administration 18.10.2023 - 20:51 Accepted
БЕЗПЕКА ЯК УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЄКТАМИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД Public Administration 18.10.2023 - 20:46 Accepted
СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД УКРАЇНИ Public Administration 18.10.2023 - 20:36 Accepted
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ЩО БУДЕ ПІСЛЯ Public Administration 18.10.2023 - 20:31 Accepted
МУНІЦИПАЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН ЯК ФУНДАМЕНТ GRASS-ROOT ДЕМОКРАТІЇ Public Administration 18.10.2023 - 20:27 Accepted
МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА ЗАПОРУКА ГЛОБАЛЬНОГО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ Public Administration 18.10.2023 - 13:19 Accepted
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ТУРИСТИЧНІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ Public Administration 18.10.2023 - 13:09 Accepted
Громадянське суспільство в умовах воєнного конфлікту Public Administration 12.10.2023 - 11:29 Accepted
Основні засади інформаційного забезпечення публічного управління Public Administration 12.10.2023 - 11:25 Accepted
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СФЕРА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Public Administration 12.10.2023 - 11:20 Accepted
Інституалізація громадянського суспільства в умовах післявоєнного відновлення громад в Україні Public Administration 12.10.2023 - 11:17 Accepted
АПК УКРАІНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Public Administration 12.10.2023 - 11:12 Accepted
ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Public Administration 12.10.2023 - 11:07 Accepted
СОЦІАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ І НАЙПОШИРЕНІШІ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ Public Administration 08.10.2023 - 20:30 Accepted
Вдосконалення управління персоналом органів виконавчої влади в Україні Public Administration 04.10.2023 - 00:29 Accepted
Формування та розвиток територіальних громад в умовах децентралізації та реаліях військового стану Public Administration 04.10.2023 - 00:26 Accepted
Сучасне осмислення особистості соціально-психологічного потенціалу державного службовця Public Administration 04.10.2023 - 00:21 Accepted
Інноваційні методи удосконалення системи надання соціальних послуг для сталого розвитку громад Public Administration 04.10.2023 - 00:18 Accepted
Особливості публічного управління cистемою охорони здоров’я в Україні Public Administration 04.10.2023 - 00:15 Accepted
АКТИВІЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО МЕДИЧНОГО СЕКТОРУ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КРАЇНИ Public Administration 04.10.2023 - 00:11 Accepted
ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ТА ГРОМАДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ОСОБЛИВОСТІ, СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ Public Administration 04.10.2023 - 00:08 Accepted
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Public Administration 04.10.2023 - 00:05 Accepted
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Public Administration 04.10.2023 - 00:02 Accepted
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ТА ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ ЗМІНАМ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Public Administration 03.10.2023 - 23:59 Accepted
ПАРЛАМЕНТСЬКА ЕТИКА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ Public Administration 03.10.2023 - 23:57 Accepted
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Public Administration 03.10.2023 - 23:53 Accepted
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ Public Administration 02.10.2023 - 23:55 Accepted
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ Public Administration 02.10.2023 - 23:27 Accepted
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ Public Administration 02.10.2023 - 19:04 Accepted
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Public Administration 02.10.2023 - 18:55 Accepted
АНТИКОРУПЦІЙНА РОБОТА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Public Administration 02.10.2023 - 18:46 Accepted
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Public Administration 02.10.2023 - 18:43 Accepted
РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА СЕРВІСІВ Public Administration 02.10.2023 - 18:31 Accepted
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД Public Administration 02.10.2023 - 18:29 Accepted
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВНОВАЖЕНЬ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ У СФЕРІ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ Public Administration 02.10.2023 - 18:26 Accepted
РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Public Administration 02.10.2023 - 18:23 Accepted
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ Public Administration 02.10.2023 - 18:20 Accepted
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Public Administration 02.10.2023 - 18:17 Accepted
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ Public Administration 02.10.2023 - 18:13 Accepted
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ Public Administration 02.10.2023 - 18:09 Accepted
ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Public Administration 02.10.2023 - 18:06 Accepted
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Public Administration 02.10.2023 - 18:03 Accepted
ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ДЕРЕВООБРОБНІЙ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Public Administration 02.10.2023 - 18:00 Accepted
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Public Administration 02.10.2023 - 17:57 Accepted
РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Public Administration 02.10.2023 - 17:54 Accepted
ЛІДЕРСТВО В МУНІЦИПАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Public Administration 02.10.2023 - 17:51 Accepted
ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ – ВИКЛИК ДЛЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД Public Administration 02.10.2023 - 17:45 Accepted
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ УСТАНОВИ Public Administration 30.09.2023 - 15:42 Accepted
РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАД Public Administration 30.09.2023 - 15:39 Accepted
АНАЛІЗ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Public Administration 30.09.2023 - 15:35 Accepted
РОЗБУДОВА НОВИХ ДЕРЖАВНИХ ТА САМОВРЯДНИХ ІНСТИТУТІВ У ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-1996) Public Administration, goverment 30.09.2023 - 15:30 Accepted
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В РОБОТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ Public Administration 28.09.2023 - 13:38 Accepted
ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ Public Administration 28.09.2023 - 13:33 Accepted
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Public Administration 28.09.2023 - 13:28 Accepted
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ТА ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ ЗМІНАМ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Public Administration 28.09.2023 - 13:15 Accepted
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ Public Administration 28.09.2023 - 13:10 Accepted
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ: ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ Public Administration, health 28.09.2023 - 13:05 Accepted
ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ Public Administration, corruption 26.09.2023 - 20:24 Accepted