СТАЛИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Abstract

Підвищення ефективності держави, перехід від втручання до її активної участі в економічних процесах не означає, що всі проблеми в економіці, в тому числі й у реальному секторі, мають вирішуватися на державному рівні. 

Взаємодія держави й регіонів різноманітна й багатопланова. Однак якщо підходити до неї як до системного явища, то не слід розглядати будь-які дії щодо регіонів як складові регіональної політики, оскільки мотиви, пов’язані з конкретними регіонами і конкретними інтересами, можна відшукати в кожному акті економічної, національної, екологічної, внутрішньої та зовнішньої політики. 

Регіональна політика держави як системне явище, цілісна й самодостатня ланка суспільної системи, представлена сукупністю дій держави, спрямованих на вирівнювання умов діяльності регіонів, підвищення їхньої економічної ефективності, оптимальне використання регіональних ресурсів. Кожна країна постійно проводить стабілізацію регіональної ситуації, розв’язує конфлікти, які виникають між центром і регіонами. 

Keywords (in English)
Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Володимир
Горник
д.держ.упр., професор, директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського
gerdokatru@gufum.com
вулиця Джона Маккейна, 33, Київ, 01042
Writing – Original Draft Preparation
Олександр
Харченко
аспірант кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
gerdokatru@gufum.com
вулиця Джона Маккейна, 33, Київ, 01042
Writing – Original Draft Preparation