post-war recovery

Title Keywords Date submitted State
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ growth, international policy, stimulus, regulation, post-war recovery, economy 26.11.2023 - 12:28 Accepted
Адаптивний менеджмент як важливий чинник повоєнного відновлення України Adaptive managenent, performance management, adaptive intelligence, self-management, adaptation, Professional adaptation, post-war recovery 13.11.2023 - 21:30 Accepted
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ information science, library studies, archival studies, digitalisation, post-war recovery 10.11.2023 - 16:52 In review
Напрями повоєнної відбудови країни economic development, post-war recovery, implementation of world experience 06.11.2023 - 13:01 Accepted
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД human capital, Russian-Ukrainian war, human capital recovery strategy, post-war recovery 18.10.2023 - 13:55 Accepted
МАРКЕТИНГ У ПІСЛЯ ВОЄННИЙ ПЕРІОД marketing, war, post-war development of Ukraine, post-war recovery, marketing in post-war 17.10.2023 - 11:39 In review
Підвищення ефективності менеджменту з долученням ШІ та ГенШІ в умовах післявоєнної відбудови України AI, management, post-war recovery 01.10.2023 - 10:21 In review
Трансформація зайнятості як передумова поствоєнного відновлення економіки України transformation, employment, economy, labor market, post-war recovery 29.09.2023 - 18:38 Accepted
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗГОРТАННЯ МЕРЕЖІ 5G ПІД ЧАС ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ 5G, Ukraine, Prospects, post-war recovery 27.09.2023 - 08:54 Accepted