All Papers

State: Accepted
Manuscript title Post date
1 Психологізм повісті Г. Джеймса «The Beast in the Jungle»
Sergii Komarov
11/23/2023 - 16:46
2 СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ВПЛИВУ ТРАВМАТИЧНОЇ ПОДІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Snizhana Stepanova
11/22/2023 - 13:17
3 "ЗАХАР БЕРКУТ" ЯК ТЕКСТ І КІНОТЕКСТ (модуси психологізму, модальності жанру)
Yaroslav Holoborodko
11/19/2023 - 21:02
4 МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИЙ СЛАДНИК МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Inna Levenok
11/07/2023 - 23:53
5 СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ
Sergey Prikhodko
11/07/2023 - 21:27
6 РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОБОСИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Olena Lavrenko
11/07/2023 - 12:23
7 Виховна цінність весільних обрядодій та фольклорних творів, що іх супроводжують
Olha Skyba
11/07/2023 - 07:52
8 DEVELOPMENT OF TRANSLATION AND INTERPRETATION IN UKRAINE IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
Oleh Shlapakov
11/06/2023 - 01:25
9 ГЕНЕЗИС САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Hanna Varina
11/05/2023 - 22:55
10 ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРІВ ТОРГІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Oleksii Mrachkovskyi
11/05/2023 - 20:46
11 ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Yevheniia Lavrynenko
11/04/2023 - 21:02
12 РОЛЬ АНГЛОМОВНИХ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
Mariia Hrek
11/03/2023 - 16:12
13 Жіночі образи в романі Ісабель Альєнде "Будинок духів".
Maryna Svitlychna
11/03/2023 - 02:55
14 Застосування тренажерів сервісу Learningapps.org як супровідного електронного ресурсу в процесі вивчення світової літератури у закладах вищої освіти
Igor Kazakov
11/02/2023 - 20:37
15 WHAT IT MEANS TO STUDY ECONOMICS IN THAILAND
Shinasak Suwanachariya
11/02/2023 - 17:43
16 Визначення зрілої особистості класичними психологічними школами
Polina Rybalka
11/02/2023 - 17:31
17 ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Alina Maslova
11/02/2023 - 14:55
18 ВИДИ ТА ФОРМИ СКAФОЛДИНГУ В ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПСИХОЛОГІВ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ CLIL
Maryna Shkuropat
11/02/2023 - 10:23
19 ЛЮДИНА І СВІТ У РОМАНІ Б. САНСАЛЯ «2084: КІНЕЦЬ СВІТУ»
Yuliya Lednyak
11/01/2023 - 19:22
20 Специфіка психологізму у модерністському романі В. Домонтовича «Доктор Серафікус»
Mariia Liubinetska
11/01/2023 - 17:11
21 Уроки компаративного аналізу як новітнє явище в сучасній українській школі
Natalia Matorina
11/01/2023 - 16:02
22 ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ МІЖ ПІДЛІТКАМИ
Valrtii Hladysh
11/01/2023 - 11:37
23 Елементи мистецької терапії на уроці української літератури: з досвіду викладання в Безкоштовній школі онлайн для дітей з України
Hanna Shvets
11/01/2023 - 02:47
24 Впровадження інноваційних технологій у психолого-педагогічних дослідженнях: шляхи підвищення ефективності та якості освіти
Elena Gudzenko
10/31/2023 - 23:42
25 Детермінанти професійного вигорання працівників благодійних організацій: особливості психологічної корекції
Mariia Karch
10/31/2023 - 20:50
26 Жанрова модель класичного англомовного та французького детективу у зв’язку з психологічною складовою
Olha Sobchuk
10/30/2023 - 22:48
27 УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ТА РЕФЛЕКСИВНІСТЬ СИМВОЛІВ
Diana Drozdova
10/30/2023 - 20:18
28 НЕОРОМАНТИЧНІ ПРОЯВИ В РОМАНІ ДЖЕКА ЛОНДОНА «СЕРЦЯ ТРЬОХ»
Maryna Khmelovska
10/30/2023 - 17:53
29 Promoting inclusive excellence through Universal Design for Learning in Ukrainian universities
Maryna Kabanets
10/29/2023 - 23:08
30 Психотипи персонажів американських ситкомів
Olena Yasynetska
10/29/2023 - 22:34
31 АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОГО ТА НОВІТНЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАФОРИ
Anastasiia Demianchenko
10/29/2023 - 22:34
32 Normative Aspects of Translation
Olena Yasynetska
10/29/2023 - 21:18
33 Пріоритети в розвитку перекладацької компетентності
Olena Yasynetska
10/29/2023 - 18:26
34 Реалізація мовної особистості Шерлока Голмса в текстових та кінематографічних інтерпретаціях
Olena Yasynetska
10/29/2023 - 18:04
35 Ритмічність роману Джеймса Джойса Ulysses та її збереження в українському перекладі
Olena Yasynetska
10/29/2023 - 17:14
36 ТРАДИЦІЙНЕ ТА АЛЬТЕРНАТИВНЕ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Natalia Nestoruk
10/29/2023 - 11:51
37 ІДЕЯ ПОШУКУ СЕБЕ В ОБРАЗІ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ В. НАЙПОЛА «НАПІВЖИТТЯ»
Inna Yurchenko
10/28/2023 - 23:17
38 ЛЕКСИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ»
Natalia Nestoruk
10/28/2023 - 22:33
39 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ МОВЛЕННЄВОЇ РЕДУКЦІЇ
Natalia Diachok
10/28/2023 - 11:35
40 ГРАФІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МЕТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕННТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
Tatyana Fedchun
10/26/2023 - 19:34
41 ПСИХОЛОГІЧНА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ
OLHA KRYZHANOVSKA
10/24/2023 - 23:52
42 ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОЗАХИСНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
Elena Reznikova
10/24/2023 - 20:45
43 ОСНОВНІ КОПІНГ – СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Kyrylo Pomohalov
10/24/2023 - 18:28
44 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Olga Bakai
10/24/2023 - 15:30
45 Особливості відтворення людської психології у романі Дж. Еліот "Middlmarch"
Varvara Yampolets
10/24/2023 - 10:44
46 ІНГІБІТОРИ КРЕАТИВНОСТІ ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗВО
Iryna Skliar
10/24/2023 - 04:13
47 КОРЕКЦІЯ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ В ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ
Daniil Mikhieiev
10/23/2023 - 20:55
48 ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИМУШЕНО-ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ
Vyacheslav Shapoval
10/23/2023 - 20:26
49 Особливості прояву стресу у дітей дошкільного віку в сім’ях вимушеного переселення
Оlena Razumova
10/23/2023 - 18:22
50 Чоловіче та жіноче крізь призму філософської концепції Д.Г. Лоуренса (на матеріалі повісті "St. Mawr")
Katerina Koshkina
10/23/2023 - 10:51
51 РОЛЬ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ МОВАМИ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ДИНАМІКИ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ
Vladyslav Bezkorovainyi
10/22/2023 - 17:24
52 Шляхи опанування науково-педагогічних досліджень при вивченні фахових дисциплін
Tetiana Lozova
10/20/2023 - 23:59
53 ОСОБЛИВОСТІ АРТ-ТЕРАПІЇ ПІДЛІТКІВ В РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН
Alexey Astakhov
10/19/2023 - 23:47
54 СУЧАСНІ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ
Kateryna Kramchaninova
10/19/2023 - 23:01
55 СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКА: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГЇ
Victoria Tereshchenko
10/19/2023 - 19:29
56 ANALYZING THE PSYCHOLOGY OF TERRORISM AND SCHOOL SHOOTINGS IN CONTEMPORARY GERMAN-LANGUAGE DRAMA
Nataliia Yuhan
10/19/2023 - 12:06
57 ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В РОМАНІ ІЄНА МАК’ЮЕНА «НЕСТЕРПНЕ КОХАННЯ»
Oleksandr Keba
10/19/2023 - 08:04
58 СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Yuriy Grytsuk
10/18/2023 - 17:03
59 АДАПТАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Larysa Stepanenko
10/18/2023 - 14:31
60 ДИСКУРС, МОВА ТА МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Vira Osypenko
10/18/2023 - 13:31
61 Вплив тривожності на навчальну мотивацію учнів середньої ланки загальноосвітньої школи
Yuliia Hnoieva
10/18/2023 - 10:50
62 Особливості розвитку захисних психологічних механізмів у юнацькому віці
Svitlana Skuhorina
10/18/2023 - 08:05
63 ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ЖАДАНА НА ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. ЗВ’ЯЗОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ПЕДАГОГІКИ (НА ОСНОВІ ПРОЗОВИХ ТА ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ СЕРГІЯ ЖАДАНА)
Dmytro Yefimov
10/17/2023 - 22:56
64 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
Natalia Nestoruk
10/17/2023 - 14:58
65 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОПІНГ- ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Natalya Butenko
10/17/2023 - 14:52
66 РОЛЬ МОВИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Olena Vlasenko
10/17/2023 - 10:45
67 АНАЛІЗ РОЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Dmytro Antonenko
10/16/2023 - 21:28
68 КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ОСВІТИ: ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ ТА ЕТИКА
Natalia Nestoruk
10/16/2023 - 20:15
69 АДИКЦІЯ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Dmytro Sizov
10/14/2023 - 11:56
70 МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ОСВІТИ: КОНФЛІКТ У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ
Natalia Nestoruk
10/14/2023 - 10:23
71 ДО ІСТОРІЇ ТА АКТУАЛЬНОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО МЕТОДУ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЛЕКСИЧНОЇ СЕМАНТИКИ
Roman Sytniak
10/13/2023 - 11:32
72 PSYCHOLOGISM AS AN ARTISTIC TECHNIQUE IN LITERATURE
Olena Horlova
10/12/2023 - 13:17
73 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Tetiana Dutkevych
10/11/2023 - 17:48
74 СУЧАСНИЙ ТА КРЕАТИВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖЕР – ГАРАНТІЯ УСПІХУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Natalia Nestoruk
10/11/2023 - 12:35
75 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНА ЛІАН ГІЙОМ «LES ERRANTS»)
Olena Semenova
10/10/2023 - 21:42
76 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТІ
Dmytro Yefimov
10/07/2023 - 22:16
77 ЛЕКСИЧНІ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЇ СТРАХУ В ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС
Iryna Nasminchuk
10/07/2023 - 22:02
78 Гендерно чутлива освіта як шлях досягнення цілей сталого розвитку
Lyudmyla Kokorina
10/03/2023 - 18:19
79 ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТЕРЕОТИПУ У КІНОФІЛЬМІ « 12 ANGRY MEN»
Liudmyla Sukhovetska
10/02/2023 - 21:34
80 ЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ: ЖИТТЄВА КРИЗА, СТРЕС ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ
Tetiana Shtaher
10/01/2023 - 20:35
81 Ефективні стратегії подолання стресу
Natalia Kosheleva
09/30/2023 - 13:09
82 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ КОНФЛІКТНОСТІ ТА АГРЕСИВНОСТІ У ПОВЕДІНЦІ ПІДЛІТКІВ
Maryna Usenko
09/29/2023 - 14:33
83 Феномен загадки у французькій мові
Nadiia Potreba
09/26/2023 - 15:55
84 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ҐЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН
Inna Davydchenko
09/25/2023 - 15:26
85 Філософські аспекти в семантиці компаративних конструкцій гумористичного дискурсу (на матеріалі художньої прози Є. Гуцала та О. Ільченка)
Hanna Kovalova
09/22/2023 - 14:31
86 Особистість та її соціалізація: природа, проблеми, різновиди.
Mykhailo Kharlamov
09/19/2023 - 23:00
State: In review
Manuscript title Post date
87 Особливості психічних станів студентської молоді в умовах психотраватмичних воєнних подій
Терехов Євген
11/09/2023 - 10:08
88 ДО ТЕОРІЇ ІСНУВАННЯ СЕМАНТИЧНИХ УНІВЕРСАЛІЙ
Maksym Vilisov
10/20/2023 - 20:17
89 Етичні та виховні маркери японської літератури
Anton Kozlov
10/20/2023 - 17:08
90 КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Volodymyr Huchko
10/19/2023 - 20:23