МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИЙ СЛАДНИК МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Abstract

У статті було здійснено теоретичний аналіз  психолого-педагогічної літератури з метою уточнення та деталізації мовленнєво-комунікативного складника українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Інна
Левенок
Сумський державний університет
i.levenok@drl.sumdu.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-3423-7175
вулиця Римського-Корсакова, 2
Writing – Review & Editing

Invitation Letter to Review