СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Abstract

У сучасній науці немає єдиного визначення толерантності. Існує безліч підходів та аспектів щодо вивчення толерантності(релігійно-філософський підхід, просоціальний підхід, психофізіологічний підхід,інтеракційний підхід, екзистенційно-гуманістичний підхід, диверсифікаційний підхід,особистісний підхід, соціально-психологічний підхід, ситуаційний підхід тощо). 

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Sergey
Prikhodko
Горлівський інститут іноземних мов
seriy.ridus27@gmail.com
Dnypro
Formal Analysis