Адаптивний менеджмент як важливий чинник повоєнного відновлення України

Abstract

Сучасний світ знаходиться від впливом чисельної сукупності викликів, що впливає на діяльність господарюючих суб’єктів в Україні і за її межами. Пандемії, війни, технологічні революції, зміна підходів до управління на основі пріоритету соціокультурних чинників та багато іншого обумовлюють необхідність пошуку нових форм і методів організації виробництва, стратегічного планування на засадах інноваційного розвитку та менеджменту з метою урахування необхідності процесів пристосування до реалій бізнес-середовища - його адаптації. На основі розгляду сучасних стратегій управління ефективністю показана важливість адаптивного менеджменту, який здатен забезпечити конкурентні переваги господарюючого суб'єкта на основі підвищення ефективності управління під впливом кризи, невизначеності, розгубленості, що супроводжують сучасний глобалізований розвиток.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Nataliya
Tyukhtenko
Херсонський державний університет
tuhtenko1@gmail.com
0000-0003-4634-9139
Юридична адреса: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Фактична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 14
Resources