Тематика конференції

 • Повоєнний світ: спадщина минулого та історичні перспективи.
 • Повоєнна Україна і світ: правовий та гуманітарний дискурси.
 • Формування новітніх механізмів  міжнародного співробітництва.д
 • Роль університетів у забезпеченні поствоєнного розвитку України.
 • Екологічні та соціальні аспекти поствоєнного відновлення територій.
 • Міграція та трудоресурсне забезпечення післявоєнного відновлення та розвитку економіки України. 
 • Організаційно-економічні та безпекові аспекти розвитку країни.
 • Вектори розвитку туризму в поствоєнний період.
 • Маркетинг та брендинг територій в поствоєнний час.
 • Ефективний менеджмент в умовах післявоєнної відбудови України. 
 • Розвиток та практична реалізація правової доктрини в умовах поствоєнної розбудови України.
 • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в поствоєнному відновленні.