Програмний комітет

Голова

ТРОФИМЕНКО  Микола, ректор Маріупольського державного університету, кандидат політичних наук, професор

 

Співголова 

ВИШНЯКОВ Олександр голова громадської організації «Mariupol. Reborn»; 

КУЛІКОВ Петро, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних наук, професор; 

ГРІВА Елені - проректор з міжнародних відносин, зв`язків із громадськістю та навчання упродовж життя Університету Західної Македонії, професор прикладного мовознавства (Грецька Республіка) 

 

Заступники голови

БУЛАТОВА Олена, перший проректор Маріупольського державного університету, доктор економічних наук, професор; доктор економічних наук, професор; 

КАЛАШНІКОВА Світлана, радник при дирекції Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти, м. Київ, Україна доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; 

КОЛОТ Анатолій, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор; 

НИЖНИК Віктор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету , доктор економічних наук, професор 

 

Члени програмного комітету:

БІРЮК Людмила, завідувач кафедри педагогіки та психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка доктор пед наук, професор; 

БОЯНОВ ЗАХАРІЄВ Андрій, декан фінансового факультету Господарської Академії ім. Д.А Ценова, професор, доктор по економіці (м. Свіщов, Республіка Болгарія); 

ГНАТЮК Сергій, декан факультету комп'ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету, президент Наукової асоціації кібербезпеки України. доктор технічних наук, професор; 

ГОРІНА Ганна, завідувач кафедри туризму та країнознавства ДонНУЕТ, доктор економічних наук, професор; 

ГРІДІНА Ірина, професор кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університету, доктор історичних наук, професор; 

ДАБАШИНСКІЄНЕ Інета, професор кафедри литовської мови, керівник дослідницького центру з мультикультурної комунікації та мультилінгвизму Університету Вітовта Великого (м. Каунас, Литовська Республіка); 

ДУГІНЕЦЬ Ганна, завідувач кафедри світової економіки Державного торговельно-економічного університету (м. Київ), доктор економічних наук, професор; 

ЄВДОКИМЕНКО Марина, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії радіоелеткроніки імені В.В. Поповського Харківського національного університету, доктор технічних наук, професор; 

ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА Леніна, декан психолого-педагогічного факультету Маріупольського державного університету, доктор педагогічних наук, професор; 

ЗАДУНАЙСЬКИЙ Вадим, професор кафедри світової історії нового і новітнього часу гуманітарного факультету Українського католицького університету, доктор історичних наук, професор; 

КЛЕЙТОН Джон Даглас, почесний професор кафедри сучасних мов і літератур Оттавського університету (Канада);

МАХАЧАШВІЛІ Русудан, завідувачка кафедри романської філології та порівняльно-топологічного мовнознавства Київського університету імені Боріса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент; 

ПЕТРОВА Ірина, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету економіки і торгівлі КРОК, доктор економічних наук, професор; 

ПОРТАРЕСКУ Сергій, директор Центру бізнес-навчання та консалтингу MACIP Молдавської економічної академії (м.Кишинів, Республіка Молдова); доктор філософії, доцент;

РОМАНЦОВ Володимир, завідувач кафедри історії та археології Маріупольського державного університету, доктор історичних наук, професор; 

РОМАТ Євгеній, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова громадської професійної організації, творчої спілки – Спілки рекламістів України, головний редактор журналу «Маркетинг і реклама», доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України;

ТЕМІРОВА Надія, професор кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса,  доктор історичних наук, професор;

ТОЛПЕЖНІКОВ Роман, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, доктор економічних наук, професор;

ТРИФОНОВА Ганна, декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент; 

ФУНТІКОВА Ольга, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету,   доктор педагогічних наук, професор

РЕЗНІКОВА Наталія, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна), доктор економічних наук, професор; 

ЩЕРБАК Леонід, провідний науковий співробітник Інституту загальної енергетики НАН України, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор.