Організаційний комітет

Голова

БУЛАТОВА Олена, перший проректор Маріупольського державного університету, доктор економічних наук, професор

 

Співголови

ЧІЖИКОВ Геннадій, президент Торгово-промислової палати України, почесний консул Франції, доктор економічних наук, професор;

КОРНЕА Серджіо, ректор Кагульського державного університету імені Б.П. Хаздеу (Республіка Молдова), доктор політичних наук, професор

 

Заступники голови

ЛУЦЕНКО Григорій, проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор пед наук, професор;

МАРЕНА Тетяна, проректор з науково-педагогічної роботи Маріупольського державного університету, кандидат економічних наук, доцент; 

ТАРАСЕНКО Денис,  директор Навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету, доктор економічних наук, професор

 

Члени оргкомітету:

БАЛАБАНИЦЬ Анжеліка, завідувачка кафедри маркетингу та туризму Маріупольського державного університету, доктор економічних наук, професор; 

БЕЗЧЕТНІКОВА Світлана, декан факультету філології та масових комунікацій, доктор філологічних наук, професор; 

ВОСКОБОЙНИК Василь, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;

ГРИЦЕНКО Сергій, професор кафедри логістики Національного авіаційного університету ( м. Київ), доктор економічних наук, професор; 

ДОРОГА Ірина, доцент кафедри менеджменту та підприємництва Молдавської економічної академії, доктор філософії, доцент (м.Кишинів, Республіка Молдова), 

КАЛІНІНА Світлана, завідувачка кафедри економіки праці Маріупольського державного університету, доктор економічних наук, професор; 

КЕСОЯН Нарек, декан факультету маркетингу та організації бізнесу Армянського державного економічного університету (м. Єреван, Республіка Арменія), кандидат економічних наук, доцент; 

КНЯЗЄВА Тетяна, завідувачка кафедри маркетингу Національного авіаційного університету, доктор економічних наук, професор; 

КРУТІЙ Катерина, професор кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор; 

ЛИСАК Вікторія, декан історичного факультету Маріупольського державного університету, доктор історичних наук, професор; 

ОКЛАНДЕР Михайло, завідувач кафедри маркетингу Національного університету «Одеська політехніка», доктор економічних наук, професор; 

ОМЕЛЬЧЕНКО Володимир, завідувач кафедри менеджменту та фінансів Маріупольського державного університету, доктор економічних наук, професор; 

ОДАРЧЕНКО Роман, завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету, д.т.н., професор; 

ПАВЛЕНКО Ірина, завідувачка кафедри слов’янської філології Запорізького національного університету, доктор філологічних наук, професор; 

ШНИРКОВ Олександр, завдувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна), доктор економічних наук, професор; 

САБАДАШ Юлія, завідувачка кафедри культурології Маріупольського державного університету, доктор з культурології, професор; 

ШАФАЛЮК Олександр, декан факультету маркетингу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор.