Інформація для авторів

Формат файлів текстових документів: Microsoft Word DOCX / DOC.

Графічні зображення, що містяться в тексті (малюнки, креслення, фотографії, графіки, схеми, діаграми), подаються додатково в окремому файловому документі в форматі PDF або PNG.

Для основного тексту слід використовувати шрифт Times New Roman 12pt з інтервалом між рядком 1,15. Відступ абзацу має бути 1,25 мм. 

Поля та розмір сторінки:

 • Формат паперу А4: (210×297)
 • Ліве поле: 20 мм
 • Праве поле: 20 мм
 • Верхнє поле:20 мм
 • Нижнє поле: 20 мм

Структура тексту тез доповідей:

 1. Інформація про автора: у правому верхньому куті – напівжирним шрифтом ім'я та прізвище, наукове звання (без скорочень), посада, електронна адреса, ORCID.
 2. Назва тез доповіді: великими літерами, напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру через пробіл після інформації про автора.
 3. Основний текст через пробіл по ширині після назви тез доповіді. 
  Обсяг тез має бути заповнений до повних 2-х сторінок.
  Таблиці повинні мати заголовок, розташований над таблицею. Рисунки мають бути всі підписані.
  Рівняння мають бути центровані та підписані. Оргкомітет рекомендує готувати рівняння у програмах MS Equation чи MathType. 
  При посиланні на рівняння, рисунок, таблицю, або літературні посилання у тексті тез, використовуються такі вирази: Eq. (1), рівняння. (1) та (2); Рис. 1; Таблиця 1;  [1, с. 2] (для посилань на літературу).
 4. Список літератури: після основного тексту без пробілу в алфавітному порядку без нумерації.
 5. Оформлення списку літератури та посилань за зразком.
   

Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті в формате PDF.

Зразок оформлення тез (.docx)