Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії

Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії

Кінцевий термін подання заявок та тез доповідей

Кінцевий термін надсилання офіційних запрошень

Конференція

-
Формат
Дистанційний (онлайн)

Місце проведення: Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Дніпро.   
Мови конференції: українська та англійська

Збірник конференції

Науково-практична конференція «Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії» 

Історична довідка. Науково-практична конференція «Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії» була ініційована кафедрою світової літератури та кафедрою психології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» у 2021 році як всеукраїнська, відбулася 4 листопада 2021 року. Співорганізаторами заходу виступили Криворізький державний педагогічний університет, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ужгородський національний університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Конференція здійснювалась у форматі online. В її роботі прийняло участь близько 130 учених з різних міст України (Харків, Кам’янець-Подільський, Київ, Житомир, Одеса, Суми, Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, Ужгород, Тернопіль, Миколаїв, Сєвєродонецьк, Слов’янськ, Краматорськ) та інших країн (Словаччина, Китай, Кувейт). За результатами роботи конференції був виданий збірник матеріалів:

Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бахмут, 4 листопада 2021 р.). Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2021. 418 с.

Мета проведення конференції – комунікація з проблем психологізму в класичній та сучасній літературі; сучасного наукового вивчення та викладання літературознавчих  та психолого-педагогічних дисциплін; обговорення проблем прикладної, корекційної педагогіки і психології, сучасних форм роботи психолога-практика, популяризація наукових знань; обмін науково-педагогічним та методичним досвідом, розробка практичних рекомендацій щодо використання інноваційних технологій у міждисциплінарних філологічних і психолого-педагогічних дослідженнях.

Цільова аудиторія – викладачі та науковці, які займаються вивченням проблем літературознавства, психології та педагогіки, аспіранти, здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня.

 

Важливі документи

Організатори


Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Криворізький державний педагогічний університет

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»