Організаційний комітет

Голова оргкомітету 

Вікторія Воропаєва – к.т.н., доц., в.о. проректорки з науково-педагогічної роботи ДонНТУ; 

 

Відповідальний редактор, секретар оргкомітету 

Гліб Ступак – ст. викладач кафедри автоматики та телекомунікацій, керівник мережної академії Cisco ДонНТУ, голова клубу підприємництва YEP!Club DNTU; 

 

Члени оргкомітету:  

Едуард Петелін – к.т.н., доц., декан факультету комп’ютерно-інформаційних технологій та автоматизації ДонНТУ; 

Валерій Поцепаєв – к.т.н., доц., в.о. завідувача кафедри автоматики і телекомунікацій ДонНТУ; 

Олександр Вовна – д.т.н., проф, академік Академії Метрології України, завідувач кафедри електронної техніки, ДонНТУ; 

Анатолій Зорі – д.т.н., проф., професор кафедри електронної техніки ДонНТУ; 

Олександр Колларов – к.т.н., доц., завідувач кафедри електричної інженерії ДонНТУ; 

Семен Батир – к.т.н., провідний інженер-розробник Ring Ukraine; 

Володимир Ставицький – к.т.н., інженер-програміст вбудованих систем, ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ».