Тематика конференції

  1. Публічне управління в умовах післявоєнного відновлення та сталого розвитку в Україні.
  2. Соціальні та економічні аспекти сталого розвитку громад.
  3. Роль органів публічної влади у забезпеченні сталого розвитку регіону.
  4. Соціальне підприємництво та публічне управління в контексті  модернізації регіональних економік.
  5. Правові питання забезпечення умов сталого розвитку.
  6. Сталий територіальний розвиток на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.
  7. Освіта та наука для сталого розвитку.
  8. Фінансові механізми забезпечення збалансованого зростання.
  9. Безпека та конкурентоспроможність як умови сталого розвитку територій.
  10. Прагматичні аспекти сталого розвитку публічного управління в бізнесі та громадській сфері.

Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути розширена згідно наукових інтересів авторів у рамках теми конференції.