Програмний комітет

Голова

ТРОФИМЕНКО Микола, ректор Маріупольського державного університету, кандидат політичних наук, професор;

 

Співголова 

АЛЮШИНА Наталія, співголова комітету, голова Національного агентства України з питань державної служби;

ДЕЦ Ежи, канцлер Вищої Школи економіки та гуманітаристики, (Республіка Польща)

 

Заступники голови

АБЕСАДЗЕ Рамаз, директор Інституту економіки Паати Гугушвілі Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахішвілі, доктор економічних наук, професор, (Грузія)

 

Члени програмного комітету

ГОРНИК Володимир, директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, доктор наук з державного управління, професор; 

ЗАТЬКО Йозеф, Президент Європейського інституту безперервної освіти (EIDV), Голова Асоціації піротехніків Словацької республіки, засновник Східно-Європейської агенції розвитку (EEDA), доктор філософії, Почесний доктор, Почесний професор, LL.M, MBA; (Словацька Республіка)

ПАВЛЕНКО Олена, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету, доктор економічних наук, доцент;

ТЕРТИЧКА Валерій, завідувач Києво-Могилянської школи врядування Національного університету «Києво-Могилянська академія, доктор наук з державного управління, професор