СУЧАСНІ ВИКЛИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Abstract

В статті розглянуті основні виклики в організації трудової діяльності. Акцентовано увагу на тому, що їх слід розглядати як імпульс для оновлення та удосконалення регламентів організації трудової діяльності. Запропоновано напрями покращення організації праці за сучасних умов.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Галина
Лопушняк
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
halstep@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-8576-6440
Київ, просп.Берестейський, 54/1
Conceptualization
Formal Analysis
Methodology
Оксана
Поплавська
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
oksana.poplavska@kneu.edu.ua
https://orcid.org/0000-0001-9538-3718
Київ, просп.Берестейський, 54/1
Conceptualization
Data Curation
Formal Analysis
Methodology