РОЛЬ МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЦІ КОМФОРТУ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Abstract

В роботі зроблено огляд моделювання систем вентиляції та кондиціонування повітря у будівлях, яке є важливим та складним процесом, що впливає на комфорт та енергоефективність будівель. В роботі розглянуто різні рівні моделювання, від окремих елементів до цілих комплексів будівель, а також різні методи моделювання, які мають свої переваги та недоліки. Надано приклади застосування моделювання систем вентиляції та кондиціонування повітря у будівлях різноманітного призначення, таких як житлове та громадське будівництво, промисловість, медицина, освіта, культура, спорт тощо. Т

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Максим
Іноземцев
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
m.inozemtsev@donnaba.edu.ua
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Data Curation
Formal Analysis
Юрій
Грицук
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ccit@donnaba.edu.ua
0000-0003-3389-1172
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Conceptualization
Formal Analysis