РОЛЬ МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЦІ КОМФОРТУ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Abstract

В роботі зроблено огляд моделювання систем вентиляції та кондиціонування повітря у будівлях, яке є важливим та складним процесом, що впливає на комфорт та енергоефективність будівель. В роботі розглянуто різні рівні моделювання, від окремих елементів до цілих комплексів будівель, а також різні методи моделювання, які мають свої переваги та недоліки. Надано приклади застосування моделювання систем вентиляції та кондиціонування повітря у будівлях різноманітного призначення, таких як житлове та громадське будівництво, промисловість, медицина, освіта, культура, спорт тощо. Т

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Максим
Іноземцев
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
m.inozemtsev@donnaba.edu.ua
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Data Curation
Formal Analysis
Юрій
Грицук
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ccit@donnaba.edu.ua
0000-0003-3389-1172
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Conceptualization
Formal Analysis

Invitation Letter to Review

Invitation Letter to Review the paper "Формування цифрових компетентностей у викладачів і студентів під час дистанційного навчання" HTE Secretary
HTE Secretary
Invitation Letter to Review the paper "ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДОННАБА)" HTE Secretary
Invitation Letter to Review the paper "ІНТЕРАКТИВНІ СЕРВІСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО УРОКУ З КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН" HTE Secretary
HTE Secretary
Invitation Letter to Review the paper "THE PLACE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF PERSONALIZED LEARNING" HTE Secretary
Invitation Letter to Review the paper "Використання інформаційних технологій у навчанні, вихованні та спортивному розвитку слухачів ЗЗСО та ВНЗ України" HTE Secretary
Invitation Letter to Review the paper "Визначення зрілої особистості класичними психологічними школами" Snizhana Stepanova
Invitation Letter to Review the paper "BUILDING INFORMATION MODELING AND IT IN ARCHITECTURE" HTE Secretary
Invitation Letter to Review the paper "ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОЗАХИСНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ" Snizhana Stepanova