ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗЯХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Abstract

У роботі докладно розглядаються основні аспекти ефективного фінансового менеджменту, такі як планування бюджету, управління ризиками, оптимізація фінансових ресурсів, визначення фінансової стратегії та вибір оптимальних інвестиційних рішень. 

Дослідження включає аналіз практичних прикладів та кейсів, що ілюструють успішні стратегії фінансового менеджменту в різних галузях вітчизняної економіки. Висновки дослідження сприяють підвищенню ефективності управління фінансами на різних рівнях, від окремих підприємств до галузей в цілому, та сприяють підвищенню конкурентоспроможності суб'єктів господарювання в умовах сучасного господарювання.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Аліна
Пархоменко
Черкаський державний бізнес-коледж
alina_parhomenko_@ukr.net
вул. В'ячеслава Чорновола 243, м. Черкаси, Черкаська область, Україна, 18000
Writing – Original Draft Preparation
Алла
Ткаченко
Черкаський державний бізнес-коледж
alla525@ukr.net
0000-0002-8937-111X
вул. В'ячеслава Чорновола 243, м. Черкаси, Черкаська область, Україна, 18000
Validation
Writing – Review & Editing