ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗЯХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У роботі докладно розглядаються основні аспекти ефективного фінансового менеджменту, такі як планування бюджету, управління ризиками, оптимізація фінансових ресурсів, визначення фінансової стратегії та вибір оптимальних інвестиційних рішень. 

Дослідження включає аналіз практичних прикладів та кейсів, що ілюструють успішні стратегії фінансового менеджменту в різних галузях вітчизняної економіки. Висновки дослідження сприяють підвищенню ефективності управління фінансами на різних рівнях, від окремих підприємств до галузей в цілому, та сприяють підвищенню конкурентоспроможності суб'єктів господарювання в умовах сучасного господарювання.

Автор (співавтори)
Ім'я Прізвище Приналежність до організації E-mail Номер телефону ORCID ID Адреса організації Внесок автора(ів) Institutional affiliation
Аліна
Пархоменко
Черкаський державний бізнес-коледж
alina_parhomenko_@ukr.net
вул. В'ячеслава Чорновола 243, м. Черкаси, Черкаська область, Україна, 18000
Написання – оригінальний рукопис
Алла
Ткаченко
Черкаський державний бізнес-коледж
alla525@ukr.net
0000-0002-8937-111X
вул. В'ячеслава Чорновола 243, м. Черкаси, Черкаська область, Україна, 18000
Перевірка
Написання – перегляд і редагування