ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ МЕССІНИ ТА SUMMER YOUTH ACCELERATION PROGRAMME

Abstract

У статті розглядається важливість гейміфікації в сучасній освітній сфері, а також описується міжнародний досвід використання гри "Світ Громад" як ефективного інструменту для налагодження контактів та аналізу та коригування поведінкових моделей серед студентів. Результати дослідження показали успішне застосування гри як інструменту для підвищення соціальної активності студентів та розвитку навичок командної роботи. Також описано порівняльне дослідження моделей поведінки студентів України та Італії після використання гри, яке показало різницю у підходах до вищої освіти та інтеграції в громаду.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Максим
Стьопін
Маріупольський державний університет
m.styopin@mdu.in.ua
0000-0001-9426-9892
Україна, м. Київ, вул. Преображенська, 6
Investigation

Invitation Letter to Review