АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

Abstract

Тези присвячені актуальним питанням вдосконалення законодавства України щодо застосування практики ЄСПЛ. 

Інтеграційні процеси до європейської правової спільноти неможливі без повноцінної адаптації національного законодавства до європейських правозахисних стандартів. Останні безумовно акумульовані і в рішеннях Європейського суду з прав людини, а тому аспекти застосування цих рішень в Україні є дуже принциповими. 

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Галина
Тихомирова
Маріупольський державний університет
g.tykhomyrova@mdu.in.ua
https://orcid.org/0000-0001-9424-1232?lang=en
03037, Київ, вул. Преображенська, 6
Investigation

Invitation Letter to Review