Regional Studies in the Civilizational Dimension: Directions and Prospects of Progress

Regional Studies in the Civilizational Dimension: Directions and Prospects of Progress

Conference

Format
Fully Online

Place: Dnipro – Kyiv   
Conference languages: Ukrainian, Languages of the European Union

8th All-Ukrainian Scientific online Conference with international participation "Regional Studies in the Civilizational Dimension: Directions and Prospects of Progress"

Перелік основних тем: 

  1. Теоретичні та джерелознавчі засади регіоналістики.
  2. Історична регіоналістика: стратегічні пріоритети.
  3. Музеї та музейна справа в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку.
  4. Освіта, культура, література і мистецтво: регіональний вимір.
  5. Медіаграмотність: сучасні регіональні виклики.
  6. Основні напрями зарубіжної регіоналістики.
  7. Туристичні аспекти регіоналістики.
  8. Особистісний формат регіональних досліджень.
  9. Гібридні загрози  та комплексна безпека ( до підсумків  реалізації проєкту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP).
  10. Історія та гібридні загрози.

 

 

 

Organisers


Horlivka Institute for Foreign Languages of the State Higher Educational Institution "Donbass State Pedagogical University"