Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу

Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу

Конференція

Формат
Дистанційний (онлайн)

Місце проведення: Дніпро – Київ     
Мови конференції:  українська, мови країн Євросоюзу

VІIІ Науково практична онлайн-конференція «Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу»

Перелік основних тем: 

  1. Теоретичні та джерелознавчі засади регіоналістики.
  2. Історична регіоналістика: стратегічні пріоритети.
  3. Музеї та музейна справа в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку.
  4. Освіта, культура, література і мистецтво: регіональний вимір.
  5. Медіаграмотність: сучасні регіональні виклики.
  6. Основні напрями зарубіжної регіоналістики.
  7. Туристичні аспекти регіоналістики.
  8. Особистісний формат регіональних досліджень.
  9. Гібридні загрози  та комплексна безпека ( до підсумків  реалізації проєкту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP).
  10. Історія та гібридні загрози.

 

 

 

Організатори


Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»