Information for Authors

Обсяг тез від 250 до 300 слів.

Тези оформлюються відповідно з Редакційних та технічних вимог до тез доповідей

Редакційні та технічні вимоги до тез доповідей:

 1. Формат файлів текстових документів: Microsoft Word DOCX / DOC.
 2. Графічні зображення, що містяться в тексті (малюнки, креслення, фотографії, графіки, схеми, діаграми), подаються додатково в окремому файловому документі в форматі PDF або PNG.
 3. Шрифт для всього тексту, включаючи посилання, має бути Times New Roman.
 4. Розмір шрифту 12.
 5. Міжрядковий інтервал – 1.
 6. Інтервал між абзацами «до» / «після» – 0.
 7. Розмір сторінки: А-4.
 8. Поля: верхнє, праве, нижнє, ліве - 20 мм.
 9. Відступ першого рядка (абзацний відступ) 1,25.
 10. Номери сторінок не проставляються.
 11. Структура тексту тез доповідей:
  • Інформація про автора (для науковців): у правому верхньому куті через одинарний міжстрочний інтервал – товстим шрифтом ім'я та прізвище, наукове звання (без скорочень), посада, електронна адреса, ORCID.
  • Інформація про автора (для здобувачів): у правому верхньому куті через одинарний міжстрочний інтервал – товстим шрифтом ім'я та прізвище, повна назва освітньої програми, за якою навчається здобувач вищої освіти (назва ОП, рівень освіти, спеціальність, заклад освіти), електронна адреса
  • Назва тез доповіді: великими літерами, товстим шрифтом, вирівнювання - по центру через пробіл після інформації про автора.
  • Основний текст через пробіл по ширині після назви тез доповіді. Обсяг основного тексту: 250 – 300 слів.
  • Бібліографічний список: після основного тексту без пробілу в алфавітному порядку без нумерації.
  • Оформлення бібліографічного списку та посилань відповідно до в Harvard Referencing Style (GB)
   Harvard Referencing Style (GB) Покликання: