ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

Abstract

Проведений аналіз завдань української освіти у воєнний та повоєнний періоди та низки пов'язаних із цим проблем. Встановлено, що головними чинниками, які дозволили зберегти освітній процес в Україні в умовах воєнного стану, стали впровадження повністю дистанційного навчання, а також підтримка усіх учасників освітнього процесу (фінансово та психологічно). Відбудова української освітньої системи у повоєнний період потребує величезних фінансових ресурсів, а також розробки загальних концепцій подальшого розвитку. Освітні реформи, розпочаті ще до війни, потребують корегування та змін з урахуванням наслідків війни.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Андрій
Кльон
Донбаська національна академія будівництва і архітектури (м. Краматорськ)
A.N.Klyon@donnaba.edu.ua
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 (тимчасово)
Investigation

Invitation Letter to Review