УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ АРХІВНИХ УСТАНОВ

Abstract

Один із найбільш важливих аспектів у створенні цифрової архівної установи це процес переведення в цифровий формат значних масивів архівних документів, які зберігаються в архівних фондах. Важливим напрямом менеджменту в цифровізації діяльності архівних установ є управління попитом на їх послуги. Розглянуто використання різних онлайн платформ для просування роботи архівної системи .

Keywords (in English)
Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Яна
Левченко
студент
iana.lievchienko82@gmail.com
03037, Київ, вул. Преображенська, 6.
Methodology