ТИПИ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Abstract

В даній роботі розглядаються питання різновидів стратегій, що може обрати  підприємство для дій на міжнародному ринку. Надаються основні типи міжнародних стратегій та наводиться їх характеристика. Наведено обґрунтування факторів, що можуть вплинути на вибір стратегії.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Анна
Букій
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
a.bukiy@donnaba.edu.ua
orcid.org/0009-0007-3039-8910
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Writing – Original Draft Preparation
Борис
Беззубко
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
b.i.bezzubko@donnaba.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-2487-1316
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Writing – Review & Editing

Invitation Letter to Review