СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОСТВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ

Abstract

Тези присвячені висвітленню сучасних інформаційних та комунікаційних технологіій в поствоєнній відбудові України

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Анастасія
Ковбан
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
mirgirl.asi@gmail.com
м. Київ
Formal Analysis
Марія
Махсма
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
mahsmam@ukr.net
м. Київ
Conceptualization

Invitation Letter to Review