РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ, КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОСТВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ

Abstract

У тезах розкрито наслідки повномасштабної збройної агресії Росії для дошкільної освіти України  та Донецької області, обґрунтовано роль університету й кафедри дошкільної освіти у поствоєнному відновленні дошкільної освіти регіону. Визначено напрями діяльності кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету щодо забезпечення підготовки кадрів до роботи в нових умовах, наукових досліджень з актуальних питань відновлення дошкільної освіти регіону, надання консалтингової підтримки установам і закладам дошкільної освіти, необхідні не лише для поствоєнного відновлення якісної та доступної дошкільної освіти регіону, а й для подальшої загальної розбудови Донеччини.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Світлана
Макаренко
Маріупольський державний університет
s.makarenko@mdu.in.ua
https://orcid.org/0000-0001-8933-9681
03037, Київ, вул. Преображенська, 6
Conceptualization