ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ МОБІЛЬНИХ ТРАСНПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Abstract

У тезах доповіді порушено питання різнобійного правового регулювання експлуатації персональних мобільних транспортних засобів у різних країнах. Розглянуто особливості правил дорожнього руху у європейських країнах щодо користування персональним мобільним транспортним засобом. Зроблено висновок про необхідність уніфікації правової регламентації користування персональними мобільними транспортними засобами на міжнорадному рівні.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Юлія
Бугайко
Харківський національний університет внутрішніх справ
bja0566@gmail.com
0000-0003-4413-5110
Корольова 12
Writing – Original Draft Preparation