Поведінкові моделі в сфері побудови політик праці підприємства

Abstract

В статті досліджено основні типові поведінкові моделі,  які є характерні для українського суспільство. Визначено їх основні характеристики та характер деструктивного та конструктивного впливу на економіку країни 

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Марія
Кримова
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
mariya.krymova@gmail.com
м.Київ, бул. Шевченко, 60
Investigation

Invitation Letter to Review