Поствоєнні орієнтири та сучасні новації в управлінні зайнятістю

Abstract

$$...$$ и \[...\] 

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Людмила
Щетініна
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
sludval@ukr.net
проспект Берестейський 54\1
Investigation