ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДОННАБА)

Abstract

Розглянуті проблеми дистанційного навчання під час викладання технічних дисциплін будівельних спеціальностей у ДонНАБА. Зроблено висновки щодо можливості застосування дистанційної освіти для технічних спеціальностей.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Сергій
Колесніченко
Донбаська національна академія будівництва і архітекури
ksv@donnaba.edu.ua
0000-0001-5087-8354
Донецька обл., Краматорськ, вул. Героїв небесної сотні, 14
Writing – Original Draft Preparation

Invitation Letter to Review