НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Abstract

В тезах розглянуто сучасні тенденції у навчанні та розвитку персоналу організацій в Україні

Keywords (in English)
Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Назар
Крук
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
kruk.nazar.kn@gmail.com
м. Київ
Formal Analysis
Марія
Махсма
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
mahsmam@ukr.net
м. Київ
Conceptualization

Invitation Letter to Review