НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК

Abstract

Сучасні бібліотеки визначаються, в першу чергу, в  можливостях акумулювати, обробляти, зберігати та організовувати доступ до електронних ресурсів он-лайн, а саме електронних журналів, книг, різноманітних баз даних. Розглянуто стратегія управління електронною колекцією, яка  повинна відповідати пріоритетам і концепції бібліотеки, цілям.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Яна
Левченко
студент
iana.lievchienko82@gmail.com
03037, Київ, вул. Преображенська, 6.
Formal Analysis