МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОГНОЗУВАННІ ТРИВАЛОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Abstract

Робота присвячена питанням застосування моделювання в прогнозуванні тривалості будівельних проєктів. Навеедено приклади трьох основних методів: методу критичного шляху, методу програмно-цільового управління та методу будівельного інформаційного моделювання. Проаналізовано їх переваги та недоліки, а також сфери використання, запропановано програмні продукти, які дозволяють їх реалізовати. 

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Богдан
Воловенко
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
b.volovenko@donnaba.edu.ua
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Data Curation
Юрій
Грицук
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
ccit@donnaba.edu.ua
0000-0003-3389-1172
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Conceptualization
Formal Analysis