МОДЕЛЬ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВОЄННОЇ НІМЕЧЧИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ

Abstract

Розглянуто складові моделі післявоєнного відродження Німеччини і запропоновано шляхи імплементації цієї моделі для України

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Сергій Володимирович
Жиляков
Полтавський університет економіки і торгівлі
serhiiz77@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-1861-218X
вулиця Коваля, 3, Полтава, Полтавська область, Україна, 36000
Investigation