Менеджмент соціальних послуг в Україні: виклики сучасних реалій

Abstract

Дослідження присвячено важливій темі сьогодення - ролі соціальних послуг у забезпеченні соціального захисту населення. Об’єктом є виклики у сфері менеджменту соціальних послуг в умовах розвитку вітчизняного суспільства. Здійснений аналіз дозволив об’єднати виклики менеджменту соціальних послуг у 3 групи: ресурсні, нормативно-правові, управлінські. Зроблено висновок, що між викликами наявний взаємозв'язок, при цьому позитивні зміни в одній із них можуть допомогти вирішити проблеми в іншій.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Анна
Шандар
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
anna_shandar@kneu.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-7363-9038
м. Київ пр-кт Берестейський 54/1, індекс 03680
Conceptualization
Investigation
Methodology
Validation
Visualization
Writing – Original Draft Preparation
Writing – Review & Editing