МАРКЕТИНГ І БРЕНДІНГ ТЕРИТОРІЙ У ПОСТВОЄННИЙ ЧАС: ФАКТОРИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ

Abstract

Для розвитку територій країни у повоєнний період необхідно залучати інвестиції та створювати нові робочі місця, покращувати імідж територій та добробут громадян, розвивати туристичну галузь та формувати лояльність населення до уряду країни та його політичних рішень. До головних факторів, що впливають на формування регіональних комплексів належать природничі, економічні, соціально-демографічні та історико-етичні. Головними маркетинговими домінантами відновлення та розвитку територій України у повоєнний період є: стратегії залучення інвестицій, брендинг для формування іміджу, управління репутацією регіону, застосування маркетингу у мінливому середовищі та використання інформаційних технологій.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Лариса
Іваненко
Донецький національний університет ім. Василя Стуса
l.ivanenko@donnu.edu.ua
0000-0002-4482-0903
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Writing – Original Draft Preparation