КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Abstract

Визначено концептуальні положення щодо системно-структурної перебудови зовнішньоекономічної сфери національного господарства, що має базуватися на дослідженнях таких складових як - загальносвітові тенденції розвитку, сучасні реалії і умови, пріоритети повоєнного відновлення національного господарства.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Олена
Ткаченко
Маріупольський державний університет
o.tkachenko@mdu.in.ua
https://orcid.org/0000-0002-9603-7136
03037, Київ, вул. Преображенська, 6
Conceptualization