ІНТЕРАКТИВНІ СЕРВІСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО УРОКУ З КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

Abstract

Стаття присвячена інтерактивним технологіям в освіті. Розглядаються їх різновиди та особливості застосування в навчальному процесі. Сучасні вимоги, визначені в освітніх стандартах, спонукають викладачів не тільки надавати здобувачам освіти навчальну інформацію, а й навчити їх способів практичного застосування її у повсякденному житті. 

Інтерактивна модель навчання цікава з багатьох причин, оскільки вона сприяє активному залученню студентів у навчальний процес, та сприяє більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Вона надає студентам можливість застосовувати отримані знання в реальних ситуаціях.

В статті доведено, що у результаті оптимального використання різних інтерактивних методів навчання змінюються позиції викладача й студентів у навчально-виховному процесі. Із носія готових знань викладач перетворюється в організатора пізнавальної діяльності студентів, а останні стають рівноправними суб’єктами в навчанні. 

 

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Кравцова
Анна
ВСП "КФК ПІТБ ДДМА"
annagetman2212@gmail.com
Вінницька обл., м.Вінниця, вул.Нагірна, буд.13
Writing – Original Draft Preparation