ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ У ПОЛЬЩІ: КОНТЕКСТ ЗВОРОТНОЇ МІГРАЦІЇ.

Abstract

Ефективно інтегровані мігранти - це потенційно високоефективні учасники зворотної міграції як носії соціального капіталу у контексті відбудови України. Учасники нових професійних мереж, носії нового досвіду,  особи із здатністю до міжкультурних комунікацій та кардинально новими здібностями та вміннями. Саме тому не підлягає дискусії той факт, що державна міграційна політика України обов’язково має включати практико орієнтований блок щодо заходів, які будуть спрямовані на українських воєнних мігрантів, що повернуться до України.

Keywords (in English)
Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Ганна
Смалійчук
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
anna.smaliychuk@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9664-5134
Київ
Writing – Review & Editing