Формування і розвиток креативної зайнятості у повоєнній Україні

Abstract

Стаття аналізує важливість креативної зайнятості для відновлення України у післявоєнний період. Автор розглядає різні підходи до розуміння креативної зайнятості, наголошуючи на її ролі в інноваційному та технологічному розвитку країни, особливо в контексті економіки знань і людського капіталу.

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Oleg
Marshavin
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
olmarshavin@gmail.com
54/1 Beresteysky prospect 03057 Kyiv Ukraine
Writing – Original Draft Preparation