Динаміка населення України впродовж останніх років

Abstract

У дослідженні зміни чисельності та структури населення України протягом останніх років. Наведено приклад факторів, які впливають на динаміку народжуваності, смертності та міграції, а також їх вплив на демографічну зміну країни. 

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s) Institutional affiliation
Анастасія
Рагуліна
Миколаївський національний аграрний університет
nastya.ragulina.2004@gmail.com
0009-0001-8328-8614
Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9
Formal Analysis
Writing – Original Draft Preparation