Цифрова компетентність як загальна у підготовці службовців органів місцевого самоврядування в поствоєнній Україні

Abstract

Руйнації інфраструктури населених пунктів України, намагання знищення історичного, культурного надбання української держави, нівелювання української ідентичності в пропагандистській площині, що завдається з боку агресора щодня, має величезний масштаб. Україна, прийнявши виклик, докладає всіх зусиль перемогти ворога, та вже сьогодні розробляються проєкти відбудови нашої держави. Вважаємо доцільним в майбутньому увійти в новий непростий поствоєнний період життєдіяльності України з готовими планами реконструкції територіальних громад. Саме останні чітко розуміють нагальні потреби та проблеми, вирішення яких призведе до покращення умов життєдіяльності українського суспільства. Ефективність результату з дотриманням демократичних принципів управління можлива за наявності взаємодії територіальної громади з органами місцевого самоврядування. Ця комунікація має зміцнювати свої позиції за рахунок цифрових технологій, але з розумінням, що не нові будівлі, сучасні програми та гаджети відновлять Україну, а фахівці нової формації з сучасними компетентностями. На нашу думку, вже сьогодні маємо закладати ці компетентності в стандарти навчальних спеціальностей, зокрема спеціальностей 28 «Публічне управління та адміністрування» [3; 4] та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» [1; 2], які мають точки дотику в питанні впровадження цифрових технологій в процеси керування документаційними процесами, документної комунікації тощо.

Сьогодні пропонуються програми цифрової грамотності, в тому числі і для державних службовців [5]. На наш погляд, треба розширювати цільову аудиторію, бо службовці органів місцевого самоврядування – це окрема категорія професіоналів публічного управління. Особливістю їх діяльності є постійна взаємодія з територіальною громадою, а саме через такі документопотоки як звернення громадян, рішення за зверненнями та відповіді на них. Але це все ж таки не повне вирішення питання підготовки фахівців, які мають представляти публічну владу на деокупованих територіях. Оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю 28 «Публічне управління та адміністрування» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» сьогодні в аспекті включення цифрової компетентності саме до загальних компетентностей (для спеціальності 029 певна конкретизація цієї загальної компетентності та виведення в самостійну) є запорукою підготовки фахівців, діяльність яких має на меті антикорупційність дій, оперативність та якість прийняття управлінських рішень, подолання часових та географічних (відстань між населеними пунктами територіальної громади), гнучкість в організації зустрічей з представниками територіальної громади з акцентом на зручність останнім тощо. 

Важливо, щоб на деокупованих територіях робота по відновленню життєдіяльності територіальної громади здійснювалась за новим форматом, фахівцями, що мають компетентності сучасності, а саме цифрові компетентності. До речі, наявність цифрової компетентності це підтвердження свободи, демократії в суспільстві, повної протилежності того, що зараз є на тимчасово окупованих територіях, відкат на 30-40  років тому.

Отже, формування цифрової компетентності у службовців місцевого самоврядування, починаючи від сьогодні та продовжуючи активно в поствоєнний період –це абсолютно нова модель публічного управління.

Список літератури

1. Про затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для другого (магістерського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти та науки від 24 травня 2019 р. №1378. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-magistr.pdf (дата звернення 04.11.2023).

2. Про затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти та науки від 12 грудня 2018 р. №1378. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/029-Inform.bibliot.ta.arkh.spr-bakalavr.28.07.pdf (дата звернення 04.11.2023).

3. Про затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю28 Публічне управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти та науки від 04 серпня 2020 р. №1001. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/281publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-magistr.pdf (дата звернення 04.11.2023).

4. Про затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю28 Публічне управління та адміністрування для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти та науки від 29 жовтня 2018 р. №1172. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/281-Publ.upr.ta.administruvannya-bakalavr.21.01.22.pdf (дата звернення 04.11.2023).

5. Цифрова грамотність держслужбовців на базі Google: частина І. Дія. Освіта. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/civil-servants (дата звернення: 08.11.2023).

Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Ірина
Петрова
Маріупольський державний університет
i.petrova@mdu.in.ua
м. Київ, вул. Преображенська, 6
Writing – Original Draft Preparation

Invitation Letter to Review