Вища технічна освіта XXI століття: виклики, проблеми, перспективи

Вища технічна освіта XXI століття: виклики, проблеми, перспективи

Кінцевий термін подання матеріалів

Конференція

Формат
Дистанційний (онлайн)

Місце проведення: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15   
Мови конференції: українська, польська, англійська

ІI Міжнародна науково-практична конференція «Вища технічна освіта XXI століття: виклики, проблеми, перспективи»

 

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники і здобувачі освіти. 

Робота конференції планується за такими напрямами:

  1. Гуманітарна складова як важлива ланка професійної підготовки конкурентоспроможного фахівця у контексті сучасних потреб ринку праці.
  2. Професійна підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.
  3. Сучасні проблеми сталого розвитку держави на засадах удосконалення механізмів управління економікою.
  4. Менеджмент ХХІ століття: тенденції сучасності та перспективи розвитку. 
  5. Модернізація економіки і суспільства:соціогуманістичний та інтелектуально-інноваційний контексти.
  6. Інформаційні технології в науці, освіті та техніці.
  7. Україна як суспільство ризику.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій і круглих столів. 

Організатори


Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Жешувська політехніка ім. Ігнація Лукасевича (Польща)