Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу

Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу

Кінцевий термін подання матеріалів

Конференція

Формат
Дистанційний (онлайн)

Місце проведення: Дніпро – Київ     
Мови конференції: українська, англійська

Програма конференції

VІІ Науково практична онлайн-конференція «Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу»

 

Шановні колеги!

Маємо за честь запросити Вас до участі в VІІ-й науково практичній онлайн-конференції «Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу». Ця конференція є логічним продовженням роботи чотирьох попередніх конференцій, що проходили під назвою «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження». Зміна вектору зумовлена прагненням реалізувати пропозиції учасників попередніх форумів щодо розширення кола питань для обговорення за рахунок  проблематики інших галузей гуманітарних знань. Так, у першій після зміни назви конференції в 2021 р. взяли участь понад 80 науковців, викладачів, вчителів, здобувачів вищої освіти різних рівнів та інших осіб, зацікавлених краєзнавчою тематикою. Учасники конференції представляли наукові та освітні спільноти багатьох регіонів України, а також Естонії, Німеччини, Казахстану, Киргизії. 

З огляду на повномасштабну війну, в 2022 році конференцію було проведено у форматі «круглого столу». Предметом обговорення стали проблеми  «Регіоналістики в умовах гібридних загроз та повномасштабної війни». Конференція проводилася в межах реалізації проєкту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP, завдяки чому традиційне коло учасників доповнилося доповідачами з Польщі та Ізраїлю.

Запрошуються провідні фахівці в галузі гуманітаристики, краєзнавці-практики, представники регіональних і центральних громадських організацій, вчителі, викладачі, здобувачі освіти всіх рівнів

 

Програма конференції

Важливі документи

Організатори


Інститут історії України НАН України

Національна спілка краєзнавців України

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Комунальний заклад культури «Бахмутський краєзнавчий музей»